Dombrovskis: Ienākumu nevienlīdzība Latvijā joprojām ir starp augstākajām Eiropas Savienībā

9 komentāri
Dombrovskis: Ienākumu nevienlīdzība Latvijā joprojām ir starp augstākajām Eiropas Savienībā
PAULA ČURKSTE, LETA

Latvijā turpinās stabila ekonomikas attīstība, kas tuvina Eiropas Savienības (ES) ekonomiski attīstītāko valstu ienākumu līmenim, tomēr straujais ienākumu pieaugums nav bijis vienmērīgs.

Nevienlīdzība Latvijā joprojām ir starp augstākajām ES, Eiropas Komisijas (EK) ikgadējo ziņojumu par Latviju TV3 Ziņām komentē EK priekšsēdētājas vietnieks Valdis Dombrovskis (JV).

Latvijas nodokļu ieņēmumi procentos no IKP ir vieni no zemākajiem ES un pēdējos gados ir samazinājušies, kas galvenokārt ir saistīts ar 2018. gada nodokļu reformas ietekmi.

Diemžēl zemie nodokļu ieņēmumi traucē veikt pietiekamus ieguldījumus aktuālo sociālo problēmu risināšanā – sociālā atbalsta sistēmas stiprināšanā un veselības aprūpē.

Savukārt pozitīvi, ka pagājušā gada laikā ir samazinājies nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju skaits un darba tirgū saglabājies zems bezdarba līmenis un stabils algu pieaugums.

Vērtējot vairāku gadu griezumā, Latvija kopumā ir ievērojusi ES fiskālos noteikumus – budžeta deficīts saglabājas neliels un valsts parāda līmenis procentos no IKP pakāpeniski samazinās.

Taču, ekonomikas izaugsmei palēninoties, pieaug fiskālie riski – ieņēmumu pieaugums vairs nav gaidāms tik straujš kā iepriekšējos gados.

Negatīvu pavērsienu gadījumā ieņēmumu prognozes var nepiepildīties, tādēļ Latvijai ir būtiski saglabāt piesardzību budžeta plānošanā, stiprinot ekonomikas noturību pret iespējamiem nākotnes riskiem.

Šā gada ziņojumā pirmo reizi tiek padziļināti analizēti dalībvalstu galvenie klimata politikas izaicinājumi.

Latvijas enerģijas ražošanas sektors jau šobrīd ir starp ”zaļākajiem” ES. Taču, lai sasniegtu klimata politikas mērķus, Latvijai būs jāpieliek lielākas pūles energoefektivitātes veicināšanā, secina Dombrovskis.

9 komentāri