Desmit baušļi un poētiski moto – ko deputātu kandidāti nodevuši vēlētāju vērtējumam?

2 komentāri
Desmit baušļi un poētiski moto – ko deputātu kandidāti nodevuši vēlētāju vērtējumam?
LNT

No viena vienīga teikuma iekļaušanas programmā līdz desmit baušļiem, moto un poētiskiem aprakstiem – tik radoši šogad bijuši pašvaldību vēlēšanu deputātu kandidāti, gatavojot programmas, kas nodotas visu vēlētāju vērtējumam.

Ļaujoties domas lidojumam, viena otra partija radījusi vārdu virknējumus, kas varētu pat pretendēt uz vietu aforismu krājumā.

Citas savukārt izvērsušas tēlainus apcerējumus, balstoties uz plaši zināmiem domugraudiem. Piemēram, kāda partija vēsta: ”Sakāmvārds māca: ”Ko sēsi, to pļausi!” Tā ir tautas gudrība. Ja sēj kviešus, tad pļauj kviešus, ja iesēj nezāles, nevar pļaut rudzus. Tāds ir sēšanas likums, kas parāda, ka starp cēloni un sekām pastāv likumsakarība. Ja iesēj nekompetenci vai nesaimnieciskumu, tad nevar pļaut izaugsmi un attīstību. Ja iesēj gudrību, čaklumu, godīgumu, drosmi un prieku, tad panākumi neizpaliks. 2017. gada pašvaldību vēlēšanās jūs varat izvēlēties, ko sēt.”

Savukārt kāda cita partija piedāvā 10 baušļu interpretāciju: “Dzīvē nekas nav nedz liels, nedz mazs. Viss ir vienlīdz liels un vienlīdz svarīgs. Cēlas dvēseles labākā īpašība ir tā, ka tā iedvesmojama uz tikumisko. Neviens cildena gara cilvēks nerod prieku zemiskajā un netīrajā. Tāpēc mēs apņemamies: 1. Nedarīt otram to, ko paši nevēlētos saņemt pretim. 2. Būt godīgiem pret sevi un citiem, ar drosmi skatīties realitātei acīs, ar atbildību pieņemt lēmumus. 3. Apgūt pateicības mākslu, kas kalpo kā neizsīkstošs spēks uz nākamajiem labajiem darbiem. 4. Atrast otrā to spēku, ko var pārvērst enerģijas avotā, novada attīstības veicināšanai. 5. Ieklausīties cita sāpē un sniegt palīdzību pēc būtības. 6. Domāt, runāt un rīkojies patstāvīgi, nest atbildību par teikto un izdarīto. 7. Cienīt cita viedokli un respektēt to lēmumprojektu izstrādē un lēmumu pieņemšanā. 8. Censties no ikviena resursa, kas ir pašvaldības rīcībā, iegūt maksimālo lietderību, kas kalpo kopējam labumam. 9. Savos lēmumos apliecināt, ka esam novada un tās tautas patrioti. 10. Ar savu darbību mērķtiecīgi un pārdomāti tiekties uz novada un tās sabiedrības attīstību!”

Foto

2 komentāri