Darba ņēmējus plāno aizsargāt pret risku saistībā ar kancerogēnu iedarbību darbā

0 Komentāru
Darba ņēmējus plāno aizsargāt pret risku saistībā ar kancerogēnu iedarbību darbā
Ilustratīvs foto. (CARO / SCANPIX)

Latvijā plānots pārņemt Eiropas normatīvo aktu prasības par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, paredz attiecīgais Ministru kabineta noteikumu grozījumu projekts, ko otrdien, 7. janvārī, skatīs valdība.

Labklājības ministrija (LM) norāda, ka, ierobežojot darba vidē izmantojamo kancerogēno vielu esamību darba vides gaisā, samazināsies šo vielu ietekme uz nodarbināto drošību un veselību darbā, jo īpaši uz audzēju attīstību.

Tostarp izmaiņas paredz iespēju arodslimību ārstam norādīt, ka veselības uzraudzība ir jāturpina arī pēc saskares ar kancerogēnām vielām izbeigšanas.

Likumprojektā darba aizsardzības prasības, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, papildinātas ar sešām jaunām kancerogēnām vielām, tostarp ieelpojamiem kristāliskā silīcija dioksīda putekļiem, ugunsizturīgajām keramikas šķiedrām, hroma (VI) savienojumiem, 2-nitropropanu, o-toluidīnu un brometlēnu. Tās darba devējam būs jāņem vērā, nodrošinot darba vides risku novērtēšanu, risku novēršanu vai samazināšanu, tajā skaitā kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu un pasākumu ieviešanu.

Noteikta arī atbilstoša arodekspozīcijas robežvērtība un esošo kancerogēno vielu arodekspozīcijas robežvērtības. Darba aizsardzības prasību, saskaroties ar kancerogēnām vielām darba vietās, pielikums papildināts ar darbu, kas saistīts ar darba procesā radušos ieelpojamā kristāliskā silīcija dioksīda putekļu iedarbību.

LM norāda, ka līdz ar izmaiņām plānots ierobežot darba vidē izmantojamo kancerogēno vielu esamību darba vides gaisā, lai samazinātu šo vielu ietekmi uz nodarbināto drošību un veselību darbā. Plānots, ka tas pozitīvi ietekmēs nodarbināto veselību un ilgtermiņā samazinās slogu arī veselības aprūpes sistēmai, jo nodarbinātiem nebūs radušies smagi veselības traucējumi, strādājot ar šīm audzējus un mutācijas izraisošajām vielām.

Ministrijā vērš uzmanību, ka saskarsmei ar kancerogēnām vielām papildu uzmanība būs jāpievērš jomās, kurās vielas tiek lietotas vai izmantotas citu maisījumu gatavošanai, piemēram, kokapstrādē un būvniecībā. Uzņēmumiem varētu būt jāveic papildu darba vides mērījumi, lai noteiktu kancerogēno vielu koncentrāciju darba vides gaisā un veiktu atbilstošus preventīvos pasākumus.

Nākotnē tiks izstrādāti arī informatīvie materiāli, lai veicinātu darba devēju un nodarbināto izpratni par noteikumu projektā noteikto kancerogēno vielu noteikšanu un ierobežošanu darba vidē. Turklāt šogad turpināsies semināru sērija par darba aizsardzības prasībām darba vidē, saskaroties ar ķīmiskajām vielām, tajā skaitā kancerogēnajām vielām.

Prasības no Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā, Latvijai jāpārņem līdz 2020. gada 17. janvārim.
0 Komentāru