2 komentāri
DAP: Latvijā ir pārāk maz vērtīgu biotopu mežu
KASPARS KRAFTS, F64

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) ir noslēgusi dabas skaitīšanas otro sezonu. 250 eksperti ir apsekojuši īpaši aizsargājamos Eiropas Savienības biotopus, un tagad ziemā tiks apstrādātas aizpildītās anketas.

Tās tiks rūpīgi pārbaudītas, kā arī paralēli notiks biotopu kvalitātes analīze. Iegūtie dati norādīs, cik daudz, kur tieši un kādā stāvoklī atrodas valstij nozīmīgie biotopi.

Pagaidām eksperti secinājuši, ka Latvijā ir pārāk maz labas kvalitātes biotopu – vien 8% no kopējām mežu teritorijām. Aptuveni puse Latvijas mežu ir jaunāki par 50 gadiem un uzskatāmi par mazāk vērtīgiem, jo tajos retāk sastopamas, piemēram, vērtīgas ķērpju un piepju sugas.

Sandra Ikauniece
”Dabas skaitīšanas” mežu biotopu eksperte, kontroliere

Mums ir ļoti daudz Latvijas mežos nelielu dimensiju mirusī koksne – kritalas, sausogņi – nelielu dimensiju, kas ir nokavētās kopšanas cirtnes mežsaimniecībā, kas nav veiktas. Bet lielu dimensiju mirusī koksne, kas ir svarīga retām sugām, viņa ir nepietiekošā daudzumā.

Biotopu apzināšana ilgs līdz nākamā gada nogalei, un šajā laikā sertificēti eksperti veiks aizsargājamo biotopu apzināšanu gan valsts, gan privātajās zemēs. Paralēli tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 20 jau esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un pieci sugu aizsardzības plāni.