Dabas skaitīšanā Latvijā atklātas jaunas dzīvās radības sugas, alas un pilskalns

2 komentāri
Dabas skaitīšanā Latvijā atklātas jaunas dzīvās radības sugas, alas un pilskalns
DĀVIS ŪLANDS, F64

Dabas skaitīšanas trijās sezonās Latvijā ir atklātas divas līdz šim nezināmas alas, divas jaunas augu, piecas sēņu, piecas sūnu un četras ķērpju sugas, aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas skaitīšanas vadītājas asistente Ilze Reinika.

Dabas skaitīšanas trešās sezonas laikā ir aizpildīti 37 000 anketu par biotopiem, kurās fiksēti vairāk nekā 20 000 piezīmju par jauniem objektiem vai reto sugu jaunām atradnēm.

Pēc Reinikas vārdiem, starp pārsteidzošākajiem atklājumiem minams kāds ne gluži botānisks objekts – jauns, līdz šim nezināms pilskalns Kurzemē.

Trešajā dabas skaitīšanas sezonā gan Vidzemē, gan Latgalē konstatēts jauns savvaļas ziedaugs – smaržīgais ancītis, divas jaunas piepju, viena ķērpju un trīs sūnaugu sugas, arī vēl viena lielās kosas atradne.

Dabas skaitīšanas eksperti, apsekojot biotopus, anketās fiksē tajā sastopamās sugas. Pateicoties viņu zināšanām, vērībai un profesionalitātei, tiek pamanīti dabas retumi, no kuriem daži ir vien pāris milimetru lieli, piemēram, ķērpji.

“Jaunas atradnes par izzudušām vai ļoti retām uzskatītām augu sugām ir nenovērtējami atradumi ar lielu zinātnisku un praktisku nozīmi, vienlaikus apliecinot dabas skaitīšanā iesaistīto speciālistu augsto profesionālo raudzi,” sacījis DAP ģenerāldirektors Andrejs Svilāns.

Līdz šim visās dabas skaitīšanas sezonās fiksētos dabas dārgumus iespējams skatīt virtuālas prezentācijas formātā dabas skaitīšanas skaitīkļos, kas līdz rudenim izvietoti Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī.

Ja atradums Latvijā fiksēts pirmo reizi, auga parauga izpēti veic nozares zinātnieks. Tā kā šo sugu padziļināta analīze aizņem laiku, iespējams, nākamajos gados uzzināsim par vēl lielāku dabas skaitīšanas laikā atklāto atradumu skaitu, skaidroja Reinika.

Kā vēstīts, dabas inventarizācija jeb dabas skaitīšana Latvijā tiek veikta kopš 2017.gada, kad eksperti piekrastē, pļavās, mežos, purvos, upēs un ezeros, alās, un iežu atsegumos pēta Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo biotopu izplatību un kvalitāti.

Biotops ir teritorija, kuru apdzīvo kādas konkrētas dzīvnieku vai augu sugas, kas piemērojušās noteiktiem dzīves apstākļiem. Dabas skaitīšanas kontekstā ar to saprot Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamos biotopus jeb tādas dzīvotnes, kas nav bieži sastopamas, tajās koncentrējas daudzveidīgas augu un dzīvnieku sugas, kā arī tās atbilst noteiktiem kvalitātes kritērijiem.

Dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” visas paredzētās aktivitātes tiks īstenotas līdz 2023.gadam.

2 komentāri