Cīņai pret terorismu ir jābūt ES prioritātei, uzskata iedzīvotāji

Pievienot komentāru
Cīņai pret terorismu ir jābūt ES prioritātei, uzskata iedzīvotāji
FOTO: LETA

Cīņai pret terorismu ir jābūt Eiropas Savienības (ES) prioritātei Nr. 1, kam seko bezdarba risināšana, cīņa pret krāpšanos nodokļu jomā, migrācija, ārējo robežu un vides aizsardzība – tā saskaņā ar jaunāko Eiropas Parlamenta (EP) pasūtīto Eirobarometra aptauju vērtē lielākā daļa cilvēku.

Latvijas iedzīvotāju vērtējumā jomas, kam būtu jābūt ES galvenajām prioritātēm, ir – cīņa pret terorismu (ES par galveno prioritāti to atzīst 82%, Latvijā – 76%) un veselība un sociālā drošība (ES – 63%; Latvijā – 73%) Latvijā 3.prioritāti dala cīņa pret bezdarbu (ES – 77%; LV – 72%) un cīņa pret krāpšanos nodokļu jomā (ES – 75%; LV – 72%).

Respondenti tika iztaujāti par virkni jomu: vai ES ar savu rīcību būtu jāiesaistās vairāk vai mazāk nekā pašlaik – rezultāti par visām ES valstīm aplūkojami interaktīvā infografikā.

Aptaujātie respondenti uzskata, ka ES būtu vairāk jārīkojas lielākajā daļā politikas jomu, par kurām viņi tika iztaujāti. Cīņu pret terorismu (82%) un bezdarba risināšanu (77%) cilvēki atzina kā, viņuprāt, galvenās prioritātes. 40% respondentu uzskata, ka terorisma draudu risks ir augsts, un no Eiropas Parlamenta piedāvātajiem pasākumiem cīņai pret terorismu kā trīs svarīgākos vērtē: cīņu pret teroristu grupējumu finansēšanu (42%), cīņu pret terorisma un radikalizācijas cēloņiem (41%) un ES ārējās robežas kontroles stiprināšanu (39%).

Lai arī terorisma risku Latviju aptaujātie vērtē kā zemu vai nelielu, no EP ieteiktajiem konkrētajiem pasākumiem cīņai pret terorismu mūsu valsts respondenti nosauc: ES ārējo robežu stiprināšanu (ES 39%, LV 57%), cīņu pret ieroču tirdzniecību ES (ES 35%, LV 46%) un cīņu pret teroristisku grupējumu finansēšanu (ES 42%, LV 45%).

75% ES respondentu vēlas lielāku ES iesaisti cīņā pret krāpšanos nodokļu jomā (Latvijā – 72%), 74% – saistībā ar migrāciju (Latvijā – 60%), un 71% vēlas lielāku iesaisti ārējo robežu aizsardzībā (Latvijā – 66%). 67% respondentu ES vēlas vairāk padarītā vides aizsardzības jomā, Latvijā – šāds viedoklis ir 50% respondentu.

Trīs ceturtdaļas Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka tas, kas viņus vieno, ir svarīgāks par to, kas viņus šķir – šim apgalvojumam piekrīt 74% respondentu. Latvijā šim apgalvojumam piekrīt teju tikpat daudzi – 71% respondentu. Tāpat lielākā daļa cilvēku ES (86%) vēlētos, lai vairumā no jomām, kas viņiem nosauktas, ES ar savu rīcību iesaistītos vairāk nekā pašlaik: tāds viedoklis ir arī Latvijā (76%).