Brīdina par ļoti augstu ugunsbīstamību mežos

Pievienot komentāru
Brīdina par ļoti augstu ugunsbīstamību mežos
FOTO: LETA

Ņemot vērā laikapstākļu prognozes tuvākajām dienām, kad siltais un sausais laiks būtiski ir paaugstinājis ugunsbīstamību mežos, Valsts meža dienests atgādina iedzīvotājiem, meža apmeklētājiem un tā apsaimniekotājiem būt īpaši uzmanīgiem ar uguni, uzturoties mežā.

Šobrīd meža ugunsgrēki var izcelties pat no mazākās dzirksteles, mežā nomesta izsmēķa vai sērkociņa. Pēdējās dienās ir palielinājies meža ugunsgrēku skaits, kad Valsts meža dienesta darbiniekiem dienas laikā nākas likvidēt vairāk nekā 10 meža ugunsgrēkus.

Kopā iepriekšējās brīvdienās kopā ir likvidēti 20 meža ugunsgrēki un kopējā uguns skartā meža zemes platība veido nepilnus 2,5 hektārus. Jāpiemin, ka no šā gada sākuma Valsts meža dienests ir reģistrējis 559 meža ugunsgrēkus un kopējā uguns skartā platība ir 512,5 hektāri.

No visiem meža ugunsgrēkiem, kuri ir izcēlušies šogad, galvenais izcelšanās iemesls ir apmeklētāju neuzmanīga rīcība ar uguni (68%), līdz ar to Valsts meža dienests atgādina, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā, kas ir izsludināts no šā gada 25. aprīļa, mežā ir aizliegts:

  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
  • nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem;
  • bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta reģionālo struktūrvienību veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus.

Valsts meža dienests atgādina, ka par ugunsdrošības noteikumu neievērošanu var piemērot gan administratīvo atbildību, gan arī kriminālatbildību, piemērojot fiziskām personām naudas sodu no 30-350 EUR apmērā bet juridiskām personām no 70-700 EUR apmērā. Kriminālatbildība iestājas par tīšu un ļaunprātīgu meža dedzināšanu.

Valsts meža dienests arī aicina iedzīvotājus laikus informēt reģionālās struktūrvienības, par jebkuriem dedzināšanas darbiem, kas, radot dūmus, var maldināt ugunsnovērošanas torņu dežurantus un atgādina, ka ciršanas atlikumu dedzināšanai ir nepieciešama ikreizēja Valsts meža dienesta mežziņa rakstveida atļauja.

Tāpat Valsts meža dienests aicina iedzīvotājus laikus informēt reģionālās struktūrvienības vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu par konstatētu meža ugunsgrēku, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt tā likvidāciju un neradītu lielu apdraudējumu sabiedrībai.