Bordāns nepiekrīt, ka ilgas lietas izskatīšanas dēļ ir pamatota mīksta soda piespriešana par dzimumnoziegumiem

4 komentāri
Bordāns nepiekrīt, ka ilgas lietas izskatīšanas dēļ ir pamatota mīksta soda piespriešana par dzimumnoziegumiem
DĀVIS ŪLANDS, F64

Likumā noteiktās izņēmuma tiesības piemērot sodu mīkstinošus nosacījumus nedrīkst kļūt par ikdienas praksi tik smagās apsūdzībās, komentējot tiesas spriedumu tā dēvētajā Liepājas pedofilu lietā, norādīja tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP).

Ministrs norādīja, ka piespriestajam sodam ir jāsasniedz soda mērķis – tam jābūt efektīvam, atbilstošam, pamatotam un neizbēgamam.

Piespriestais sods – brīvības atņemšana uz vienu gadu un soda noteikšanā piemērotais nosacījums par tā mīkstināšanu – vēlreiz apliecina, ka šobrīd par tieslietu prioritāti ir jānosaka tiesvedības procesu efektivitāte un tās kavējošo šķēršļu novēršana. It īpaši tas attiecas uz tiesvedības ilgumu lietās par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu nosaka ar brīvības atņemšanu saistītus sodus, uzsvēra Bordāns.

Ministrs pauda pārliecību, ka nepieciešams veikt visaptverošu novērtējumu, lai precīzi noteiktu efektīvākos risinājumus reformu īstenošanā, sākot ar pirmstiesas izmeklēšanas kvalitātes uzlabošanu un beidzot ar ātru un efektīvu tiesas procesu. Šajā novērtējumā tiks ņemti vērā ministrijas rīcībā jau esošie, starptautisko ekspertu un Valsts kontroles izteiktās rekomendācijas.

Attiecībā uz tiesvedības ilgumiem ministrs atzina, ka jebkurā lietā tiesnesim ir jāizvērtē un, ja nepieciešams, izņēmuma gadījumā jāpiemēro Krimināllikuma 49.1 panta nosacījums. Ja tiesa soda noteikšanā kā apstākli soda mīkstināšanai min tiesvedības ilgumu jeb tās nepabeigšanu saprātīgā termiņā, tas nozīmē, ka tiesa to ir vērtējusi, konstatējusi un ņēmusi vērā. Šis pants pats par sevi ir sekas, kas saistītas ar tiesvedības termiņu. Faktiski tas noteic kompensējošo mehānismu personai, ja nav ievērotas tās tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, paskaidroja Bordāns.

Viņš ar nožēlu atzina, ka jāatzīst, ka tā nevar būt labā prakse, piemērojot mazāk stingru sodu nekā likumā noteiktās sankcijas, “jo principā piespriestajam sodam ir jāsasniedz soda mērķis – efektīvs, atbilstošs, pamatots un neizbēgams,” pauda ministrs.

Jau vēstīts, ka atkārtoti skatot tā dēvēto Liepājas pedofilijas lietu, Kurzemes rajona tiesa abiem apsūdzētajiem iepriekš noteiktā piespiedu darba vietā piespriedusi gadu ilgu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem, aģentūru LETA informēja Tiesu administrācijā.

Kriminālprocess pret tēvu un dēlu tika sākts 2014.gada maijā. Notikumi, par kuriem ierosināta krimināllieta, norisinājušies ilgstošā laika posmā – no 2009.gada, kad cietušajai meitenītei bija vien pieci gadi, līdz 2014.gada februāra beigām.

Skatot lietu atkārtoti, Kurzemes rajona tiesas tiesnesis Renars Jūrmalis tēvam un dēlam par netiklu darbību izdarīšanu ar mazgadīgo piespriedis brīvības atņemšanu uz vienu gadu un probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Nosakot brīvības atņemšanas soda apmēru, tiesnesis piemērojis Krimināllikuma nosacījumu, kas paredz, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt.

“Apsūdzētajiem pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas vēl būs jāizcieš sods – probācijas uzraudzība divu gadu garumā, kas nozīmē apsūdzēto uzvedības kontroli šajā laikā,” spriedumu pamatoja Jūrmalis.

Viņš skaidroja, ka kriminālprocesu nebija iespējams pabeigt “saprātīgā termiņā”, jo viņš saņēmis lietu jaunai izskatīšanai pēc iepriekšējā tiesas nolēmuma atcelšanas. Lietā tika veikta tiesas izmeklēšana, pārbaudot visus pierādījumus, kā arī aizstāvji pieteica jaunus lieciniekus, kuru liecības tika pārbaudītas tiesas izmeklēšanā. Lietā abiem apsūdzētajiem tika nozīmēta tiesu psihiatriskā ekspertīze.

Lietas izskatīšanas gaitā kavējoši apstākļi bijuši arī liecinieku neierašanās uz tiesas sēdēm pēc tiesas uzaicinājuma, un viņi tika vesti uz nākamām sēdēm piespiedu kārtā, kā arī lietas izskatīšanas laikā slimoja cietušās advokāte.

Pilns spriedums lietā būs pieejams 15.martā, pēc tam to varēs pārsūdzēt.

4 komentāri