Bioloģiski vērtīgas pļavas saglabāšanai dzejnieka Edvarta Virzas mājās notiks siena talka

0 Komentāru

Mainoties cilvēku dzīvesveidam un saimniekošanai, mūsdienās zudušas arī daudzas no savulaik cieņā turētām tradīcijām. Izzūdot vajadzībai pēc siena vākšanas, par retu un vairs ne tik saprotamu nodarbi kļuvusi talku tradīcija. Bioloģiski vērtīgās pļavas, kas kādreiz regulāri tika pļautas un noganītas, aizaug. Lai šī tradīcija nezustu, 31. jūlijā notiks siena talka – bioloģiski vērtīgas pļavas saglabāšanai rakstnieka Edvarta Virzas tēva mājās, stāsta TV3 raidījums ”900 sekundes”.

No dzejnieka un publicista Edvarta Virzas tēva mājām ”Billītes”, kas atrodas Jelgavas novadā, ar viņa mazmazmeitu Diānu ”900 sekundes” devās uz bioloģiski vērtīgu pļavu, kur rīt notiks siena talka. No ”Billītēm” šis ceļš ar kājām aizņem vien dažas minūtes.

”Savulaik šeit bija dzejnieka Virzas dzimto māju vieta ”Rāceņi”. Gluži tāpat kā ”Straumēnos” aprakstīts, te auga naktsvijoles un tagad atkal aug, tāpēc ir tik svarīgi gan pļaut, gan ar rokām novākt,” stāsta Virzas mazmazmeita Diāna Jance.

Prasmīgas apsaimniekošanas dēļ pļavā novērojamas retas sugas, ziedoši un īpaši aizsargājami augi un kukaiņi.

Lai veicinātu sugu daudzveidību, dabiskā pļava šogad atkal ir nopļauta un gaida talciniekus. Nopļautās zāles savākšana šeit ir tikai roku darbs, jo ar tehniku šai pļavas daļai nav iespējams piekļūt.

Šajā pļavā ir manīti reti sastopami augi – dzegužkurpītes, naktsvijoles un daudz citu. ”Billītēs” ir atrastas 48 dažādas puķes vienā kvadrātmetrā, stāsta Virzas mazmazmeita. Ir apgūtas arī vērtīgas zināšanas, kas ļauj iekopt šādu pļavu: ”Es pati nezināšanas dēļ pirms 15 gadiem iestādīju četras skaistās lupīnas. Un tagad mēs viņas uzmanīgi pļaujam, jo vai nu lupīnas, vai nu naktsvijoles, jo vienā pļavā tās abas sadzīvot nevar.”

Dzejnieka Virzas tēva mājām ”Billītes” piegulošas pļavas ir labs piemērs, kā būtu jāapsaimnieko dabiskās pļavas un zālāji, uzsver Dabas aizsardzības pārvaldē. Jo bioloģiski dabisks zālājs gan Latvijā, gan citviet Eiropā sarūk.

”Mainoties apsaimniekošanas ieradumiem, kad vairs netiek daudzās saimniecībās turēti lopi, pļavas vairs netiek noganītas un arī netiek pļautas, kā rezultātā tās aizaug. No tiem izzūd arī vērtīgie augi. Tādēļ ziediem bagātas pļavas ļoti vērtīgi saglabāt, par tām rūpēties un regulāri apsaimniekot un novākt sienu,” skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve Aiga Priede.

Tāpēc rīt ”Billītes” ļoti gaida siena talciniekus. Pēc zāles savākšanas talkas dalībnieki eksperta pavadībā varēs izstaigāt pļavu un uzzināt par apkārtnē esošajām dabas vērtībām un cilvēku lomu to saglabāšanā. Rakstnieces Annas Žīgures un viņas meitas Diānas Jances vadībā ikvienam būs iespēja piedalīties literārā pastaigā.
0 Komentāru