Beidzot K. Barona izlolotais Dainu skapis būs publiski apskatāms

Komentāri

Ar vairāku desmitu cilvēku līdzdalību, uz savām jaunajām mājām pārvests Krišjāņa Barona izlolotais  Dainu skapis. Tagad tas atradīsies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā jeb ”Gaismas pilī”. Tur atšķirībā no Zinātņu akadēmijas tas būs publiski apskatāms. Līdz šim iespēja pieskarties vēsturei bija tikai pētniekiem.

No saviem 134 mūža gadiem, ilgāko laika posmu – 51 gadu, Krišjāņa Barona izlolotais Dainu skapis pavadījis Latvijas Zinātņu akadēmijā. Milzīgais tautas dziesmu skaits kalpoja par izpētes objektu, šeit izvietotajam Literatūras, folkloras un mākslas institūtam.

Tikai retais par tā nozīmību nebūs dzirdējis, taču tikai retais arī redzējis savām acīm.

Lai darbs ritētu bez aizķeršanās, un, pats galvenais nenodarot kaitējumu folkloras krājumiem, gribētāju pielikt roku netrūkst. Tie ir paši institūta darbinieki, žurnālisti, pārstāvji no citām nodaļām.

Akadēmiķis Jānis Stradiņš, kurš arī iesaistījās pārvešanas akcijā, stāsta, ka pirmo reizi iecere par skapja pārvešanu  parādījās ap tūkstošgades miju, kad jaunajai bibliotēkas ēkai nemaz nebija ielikts pamatakmens. Taču nu šī iecere piepildās.

Vēsturiskajai akcijai pietika ar nepilnu stundu, kad mašīnā tika iekrauts arī pats ietvars. Pēc vairāk nekā pusgadsimta Dainu skapis no viena Daugavas krasta pāriet uz pretējo.

“Gaismas pilī” nogādātais skapis  šodien izstādīts vēl netika. Darbiniekiem vēl jāveic vairāki priekšdarbi. Plašāka sabiedrība to varēs ieraudzīt līdz ar oficiālo atklāšanu šajā nedēļas nogalē.

Lasi vēl