Baraņņiks prasa izvērtēt iespējas vērsties tiesā pret Ušakovu un Bemhenu

13 komentāri

Rīgas vicemērs un “Rīgas satiksmes” kapitāldaļu turētājs Vadims Baraņņiks uzdevis “Rīgas satiksmes” (RS) padomei piesaistīt ekspertu, lai izvērtētu iespējas vērsties tiesā ar prasību par zaudējumu piedziņu pret bijušo Rīgas mēru un RS kapitāldaļu turētāju Nilu Ušakovu, kā arī Leona Bemhena vadīto valdi.

TV3 Ziņu rīcībā nonākušais lēmumprojekts liecina, ka Baraņņiks uzdod RS padomei piesaistīt ekspertu, lai izvērtētu iepriekšējo valdes locekļu iespējamos pārkāpumus, ņemot vērā SIA ”Ernst & Young Baltic” neatkarīgas biznesa pārbaudes ziņojumu un atsevišķu iepirkumu un to rezultātā noslēgto līgumu juridisko izvērtējumu un iespējamo risku analīzi un zvērinātu advokātu biroja ”Novius” atzinumu.

Ekspertiem uzdots analizēt cēloņsakarības problemātiku attiecībā uz tiem iespējamiem RS zaudējumiem, kas saistīti ar dalībnieka Nila Ušakova rīcību un ietekmi, kā arī RS kā pašvaldības kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības īpatnības kontekstā ar iespējamo zaudējumu prasību.

Tāpat ekspertam būs jāvērtē cēloņsakarības attiecībā uz RS zaudējumiem, kas tieši nav saistīti ar dalībnieka rīcību un ietekmi, izvērtēt, kādas darbības vai bezdarbības dēļ radušies iespējamie zaudējumi, konstatēt cēloniskās sakarības, izvērtēt darījumus no to lietderīguma, ekonomiskā pamatojuma, cenas atbilstības tirgus cenām un samērojamības viedokļa un noteikt zaudējumu apmēru.

Tāpat ekspertam būs jāvērtē RS bijušā vadītāja Leona Bemhena vadītās valdes atbildību par kapitālsabiedrības saistīto uzņēmumu valdes rīcības dēļ radītiem iespējamiem zaudējumiem.

Eksperta izvērtējumu lūgts sniegt līdz nākamā gada 14. februārim.

Jāpiebilst, ka iepriekš Baraņņiks atteicās vērsties pret valdi un Ušakovu par zaudējumu piedziņu, tomēr pēc tam, kad pašvaldību lietu ministrs Juris Pūce vērsās Ģenerālprokuratūrā, pārdomāja.

TV3 Ziņas oktobrī ziņoja par tās rīcībā nonākušu advokātu biroja “Novius” atzinumu, kura secinājumi liecina, ka Bemhena valde nav rīkojusies atbilstoši un ir saskatāmas pazīmes, kas liecina par vismaz sešu pārkāpumu pieļaušanu: uzņēmuma labākajām interesēm neatbilstoša darbība, ekonomiski nepamatota rīcība, nepamatots sabiedrības resursu izlietojums, neizdevīgu līgumu slēgšana, nepietiekams rūpes par noslēgto līgumu kontroli un likumības principa neievērošana.

13 komentāri