Autoservisu nekaunība: plaukstošs bizness gadā nodokļos samaksā 1600 eiro, “oficiālās” algas – zem 270 eiro mēnesī

65 komentāri

Uzraugošie dienesti sākuši pārbaudīt autoservisus, un pirmie rezultāti nav iepriecinoši. Valsts ieņēmumu dienesta (VID) un Valsts vides dienesta (VVD) kopējos reidos atklātas aizdomīgi mazas algas, niecīgs gadā samaksāto nodokļu apjoms un arī nelegāla naftas produktu atkritumu dedzināšana krāsnīs.

Ziņas par autoservisiem, kas darbojas tā sauktajā pelēkajā zonā, VID un VVD saņem regulāri. Pirmdien un otrdien valsts iestādes veica reidus vairākos autoservisos. Viens no uzmanības fokusiem – nodarbināto līgumi, nodokļu maksājumi. Reidā neviens darbinieks bez darba līguma netika atrasts, toties darba līgumi bijuši ļoti aizdomīgi.

“Minimālās algas pat nav! Alga sākās no 270 eiro. Finansiālās darbības rezultāts: nodokļos nomaksāts pa gadu no tāda biznesa 1600 eiro. Niecīgi maz!” uzsver VID pārstāve Ina Reinšmite.

Jau jūlijā valsts iestādes kopā ar Latvijas Riepu apsaimniekošanas asociāciju rīkoja kampaņu, izsūtot servisiem atgādinājumus sakārtot darbību, lai tā atbilstu vides prasībām. Diemžēl daudzi uzņēmēji prasības klaji ignorē.

“Pirmajā dienā apsekojām lielāko vairākumu, 32 autoservisus. Daļā ir neatbilstības, kas saistītas ar atkritumu apsaimniekošanu. Tā ir uzskaite, uzglabāšana, kas netiek veikta atbilstoši. Būtībā pusē – 15 objektos – bijušas neatbilstības, 10 veic darbību bez C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma,” skaidro VVD pārstāvis Kalvis Avotiņš.

Vēl jo vairāk – lai ietaupītu līdzekļus, kas būtu jāatvēl legālai bīstamo atkritumu pārstrādei, biznesmeņi pašrocīgi izgatavojuši iekārtas, lai tikai ietaupītu.

“Atsevišķos gadījumos – atkritumu dedzināšana īpaši ierīkotās krāsnīs, kurās sadedzina šķidros naftas produktus,” izceļ Avotiņš.

Kopumā VID un VVD šajās dienās pārbaudījis 50 autotransporta remonta firmas. Sīkāka rezultātu analīze solīta tuvākajās dienās.

65 komentāri