Augstākā tiesa vadīs darba grupu, kas pētīs ilgo tiesvedību iemeslus

1 komentārs

Tieslietu padomes sēdē šodien, 10. februārī, diskutēja, kā identificēt un novērst faktorus, kas ietekmē atsevišķu tiesas procesu ilgos termiņus.

Padome nolēma, ka aicinās Augstāko tiesu, piesaistot tieslietu jomas ekspertus un citas atbildīgās iesaistītās personas, izveidot darba grupu, kura izvērtēs faktorus, kas ietekmē tiesvedību ilgumu civillietās, krimināllietās un administratīvajās lietās.

Darba grupa analizēs tiesvedības procesu norisi un apkopos ilgo tiesvedību iemeslus. Tā arī izvērtēs tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus un pēc tam apspriedīs secinājumus. Līdz 2020. gada 1. oktobrim darba grupai būtu jāiesniedz Tieslietu padomei priekšlikumus un ieteikumus, lai mazinātu tiesvedības procesus negatīvi ietekmējošos faktorus.

1 komentārs