Augstākā tiesa noraida “Rīgas siltuma” kasācijas sūdzību pret IUB un “Rīgas namu pārvaldnieku”

Pievienot komentāru
Augstākā tiesa noraida “Rīgas siltuma” kasācijas sūdzību pret IUB un “Rīgas namu pārvaldnieku”
AIGARS JANSONS, F64

Augstākā tiesa (AT) noraidījusi AS “Rīgas siltums” kasācijas sūdzību prasībā pret Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) par siltumtīklu apkopes iepirkumu, apstiprina tiesas pārstāve Rasma Zvejniece.

AT vērtēja uzņēmuma kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts uzņēmuma lūgums atcelt IUB lēmumu. Lietā kā atbildētāji ir gan RNP, gan IUB.

AT šodien noraidīja “Rīgas siltuma” kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru atstāts spēkā IUB pieņemtais lēmums izsludinātajā atklātajā konkursā “Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”.

Senāts spriedumā atzinis par pamatotiem Administratīvās rajona tiesas secinājumus, ka pieteicējas – “Rīgas siltums” – izpratne par piedāvājuma saturu un pats iesniegtais piedāvājums būtiski atšķīrās no nolikumā norādītajām prasībām.

LETA ziņojusi, ka 2016. gada novembrī RNP izsludināja iepirkumu par “Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi”. Iepirkumā uzvarēja pilnsabiedrība “Siltumserviss Rīga”. “Rīgas siltums” piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā iekļautajām prasībām, proti, uzņēmums bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu.

Par iepirkuma rezultātiem “Rīgas siltums” 2017. gada 30. jūnijā iesniedza iesniegumu IUB, taču izvērtējot uzņēmuma argumentus un RNP paskaidrojumus, arī birojs atzina, ka RNP rīkojies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinis “Rīgas siltuma” piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.

Saistībā ar šo lēmumu “Rīgas siltums” 2018.gada pavasarī bija spiests atlaist 230 darbiniekus.

Tiesas sēdē Senāts uzklausīja “Rīgas siltuma” pārstāvi un atbildētāju – RNP un IUB – pārstāvjus, lai noskaidrotu, kā interpretējamas tās iepirkuma nolikuma normas, atbilstoši kurām pieteicējai bija jāizpilda savs finanšu piedāvājums.

Tiesa skaidroja, kāda veida izmaksas atbilstoši iepirkuma nolikumam bija iekļaujamas finanšu piedāvājuma sadaļā par sniedzamajiem pamata pakalpojumiem un kāda veida izmaksas bija iekļaujamas sadaļā par papildu pakalpojumiem.

Lietā pasūtītāja RNP izsludināja atklātu konkursu “Siltumapgādes sistēmas tehniskā apkope”. Iepirkumā piedāvājumu iesniedza arī “Rīgas siltums”, kuras piedāvājumu pasūtītāja atzina par neatbilstošu tehniskās specifikācijas un nolikumā izvirzītajām finanšu piedāvājuma prasībām.

“Rīgas siltuma” finanšu piedāvājuma veidlapā papildu darbiem virknē pozīciju kā izmaksas bija norādījusi cenu 0,00 eiro, un pasūtītāja, izvērtējot pieteicējas argumentus par konkrēto cenu veidošanos, secināja, ka pieteicēja finanšu piedāvājuma pamata pakalpojumu sadaļu ir aizpildījusi neatbilstoši, jo tajā iekļāvusi izmaksas, kas bija jāiekļauj finanšu piedāvājuma sadaļā par papildu pakalpojumiem.