Komentāri

Lai saglabātu koku pludinātāju amata prasmi un popularizētu plostu siešanas tradīcijas katru gadu maijā daudzviet Latvijā notiek plostnieku svētki. Savas prasmes plostnieki demonstrēja arī šodien Strenčos.

Vairāk nekā 80 metru garo plostu vīri izgatavoja nedaudz vairāk kā septiņās stundās. Tad arī sākās trīs dienu ilgais brauciens lejup pa Gauju no Spicu tilta līdz pat Strenčiem. Paši lietpratēji atzīst, ka katra plosta siešana ir atšķirīga un jāpārzina arī upe, pa kuru tiks laists plosts.

Agrāk plostnieki ar savu darbu pelnīja iztikai, pa upēm nogādājot baļķus ostās. Mūsdienās šis amats vairs nav nepieciešams un veco plostnieku un pludinātāju palicis maz, taču Strenčos jau divdesmito gadu tiek rīkots plostu brauciens.  Šogad tam pievienojušies arī amata pratēji no Polijas un Čehijas.

Esot uz plosta, skaidri jūtams, ka, lai savaldītu vairāk nekā 80 metru garo plostu, vīriem nākas pamatīgi pasvīst. Paši plostnieki atzīst, darbs nav viegls, tomēr tas, ko ceļā var ieraudzītu un izbaudīt, attaisno grūtības.

Brauciens uz plosta paiet ātri –  jautrās dziesmās un uzsaucienos, plostnieki uzmundrina viens otru. Gaujas krastā vīrus ar ovācijām sagaida cilvēku pūlis, apkārtējo atbalsts plostniekiem esot ļoti svarīgs. Turklāt plostniekus priecē tas, ka katru gadu viņu pulciņam pievienojas arī jaunieši, kuri labprāt apgūst plosta siešanas prasmes.

Lasi vēl