Ar īpašiem noteikumiem centīsies mazināt traumas bērnu spēļu laukumos

2 komentāri
Ar īpašiem noteikumiem centīsies mazināt traumas bērnu spēļu laukumos
Ilustratīvs foto. (JĀNIS SALIŅŠ, F64)

Ekonomikas ministrija (EM) izstrādājusi drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem, lai novērstu bērnu spēļu iekārtu un spēļu laukumu radīto cilvēka ievainojumu un traumu risku.

Noteikumi izstrādāti pēc EM un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) iniciatīvas un patlaban tie nodoti saskaņošanai.

EM norādīja, ka patlaban normatīvie akti neparedz konkrētas drošuma prasības publiskai lietošanai bērnu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām, aprīkojumam un spēļu laukumiem.

Tāpat 2017.gadā PTAC veica spēļu laukumu uzraudzību Eiropas Savienības kopprojekta ietvaros. Tika pārbaudīti 43 spēļu laukumi un visos tika konstatētas neatbilstības. Būtiskākās no tām ir saistītas ar neatbilstošu pārklājumu un bojātiem, salauztiem elementiem.

Tāpēc tika izstrādāti noteikumi, kuros ietvertas obligātās drošuma prasības attiecībā uz spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas vai spēļu laukuma ražotāja, importētāja vai izplatītāja pienākumiem, spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas vai spēļu laukuma īpašnieka vai tiesiskā valdītāja obligāti veicamajām pēcuzstādīšanas pārbaudēm, spēļu laukumu reģistrāciju, to apkopi un uzraudzības pasākumiem.

Noteikumu projekts paredz, ka pirms spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas laišanas tirgū ražotājam būs jāveic iekārtas atbilstības novērtēšana, kas ietver konkrētas prasības attiecībā uz iekārtas tehnisko dokumentāciju un marķēšanu. Noteikumu projekts paredz, ka šādu prasību izpildi nodrošinās arī importētājs, savukārt izplatītājs pārliecināsies, ka tās ir izpildītas.

Tāpat noteikumu projektā ietvertas prasības publisko spēļu laukumu valdītājiem attiecībā uz obligāti veicamajām pēcuzstādīšanas pārbaudēm un apkopes jeb uzturēšanas programmām. Noteikumu projekts paredz, ka publisko spēļu laukumu un tajos uzstādīto spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi veic Nacionālajā akreditācijas institūcijā akreditēts pārbaudes veicējs. Noteikumu projektā minēto uzraudzību veic PTAC.

Plānots, ka pēc noteikumu pieņemšanas Latvijā būs 1400 publiskie spēļu laukumi, kuriem būs jāreģistrējas PTAC uzturētajā reģistrā un aptuveni 140 no tiem gada laikā būs jāveic izmaiņas reģistrācijas datos.