Aptuveni trešā daļa bāriņtiesu rīkojas neprofesionāli, secināts pārbaudēs

Pievienot komentāru
Aptuveni trešā daļa bāriņtiesu rīkojas neprofesionāli, secināts pārbaudēs
FOTO: LETA

Kritika par bāriņtiesu darbu izskanējusi vairākkārt, taču uzraugošo iestāžu iespējas to ietekmēt bijušas ierobežotas. Lai to labotu, tiek virzītas likuma izmaiņas.

Grozījumi, kas šodien tiks nodoti ieinteresēto pušu vērtējumam, paplašinās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas tiesības. Tādējādi būs plašākas iespējas ietekmēt bāriņtiesas, kas rīkojas neprofesionāli.

Inspekcija aptuveni trešajā daļā bāriņtiesu regulāri saskaroties ar situāciju, kad pieņemtais lēmums ir pretējs bērna labākajām interesēm, bet labvēlīgs, piemēram, audžuģimenei.

Tā kā inspekcijas ieteikumi ir tikai rekomendējoši, gadījumos, kad bāriņtiesa nepiekrīt tiem, ar citiem mehānismiem lēmumus neesot iespējams efektīvi ietekmēt.

Likuma izmaiņas paredzēs iespēju pārsūdzēt tos tiesā.

Pamatā tas varētu attiekties uz aizgādības tiesībām vecākiem, audžu vai viesģimenes statusa piešķiršanu, personas atzīšanu par adoptētāju vai par atbilstošu audžuģimenes pienākumu veikšanai, kā arī bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā.