Apsver iespēju “lietuviešu kolonijā” Papē ieviest iebraukšanas maksu

1 komentārs

Rucavas novada Papē, kuru pārpludinājuši tūristi no Lietuvas un kurš tiek saukts pat par lietuviešu koloniju, tiek apsvērta iespēja ieviest iebraukšanas maksu. Tiek pieļauts, ka tie varētu būt 5 eiro no mašīnas, neatkarīgi no cilvēku skaita tajā.

Aprēķini liecina, ka šādā veidā Rucavas novada dome vienā sezonā, kas ilgst no 1. maija līdz 30. septembrim, varētu iekasēt apmēram 400 000 eiro. “Varētu iekasēt un novirzīt infrastruktūrai, tas ir, ceļa sakārtošanai, […] dabas parka, dabas lieguma, ezera apsaimniekošanai, kontroles sistēmai, uzraudzības sistēmai. Un nākotnē katru gadu kaut ko ieviest jaunu,” norāda Rucavas novada domes priekšsēdētājs Jānis Veits (“Novada attīstībai”).

Vietējie saka, ka ar katru gadu tūristu Papē ir arvien vairāk. Pagaidām viņi netiek uzskaitīti, ir tikai zināms, ka apmēram 80% no tūristiem ir lietuvieši. Lietuvieši Papē ir arī galvenie īpašuma turētāji. Lietuviešu valoda un nosaukumi šeit ir sastopami biežāk nekā latviešu.

Augot pieprasījumam, Pape strauji attīstās. Tiek būvēti arvien jauni kempingi un viesu mājās. Rucavas novada domes apstiprināšanai nodoto detālplānojumu skaits šogad ir trīskāršojies: no četriem īpašumiem pagājušajā gadā, līdz 12 – šogad.

Taču augot atpūtnieku skaitam, parādās jauna problēma. Bieži vien šeit esošās viesu mājas un kempingi vispār netiek reģistrēti kā tādi, bet tūristi tiek uzdoti par nebeidzamiem radiniekiem, kuri no sezonas uz sezonu brauc atpūsties, bet visu laiku mainās. Lai iekasētu lielāku nekustamā īpašuma nodokli par dzīvojamo platību izmantošanu komercdarbībā, pašvaldībai bez maz vai ir jāveido īpašumu apsekošana. Jo šis nodoklis tiek iekasēts, atkarībā no gultas vietu skaita. Daudz vieglāks veids, kā palielināt ienākumus no tūristiem, būtu ieviest maksu par iebraukšanu Papē.

Ideja par maksas iebraukšanu Papē virmo jau vairākus gadus, un pirmais solis jau ir sperts. Piekrastes ciemi – Pape un Nida – Rucavas novada teritorijas plānojumā 2013. – 2025. gadam ir norādīti kā īpašā režīma zona. Tā ir noteikta lai mazinātu negatīvo ietekmi, ko rada lielais tūristu pieplūdums, proti, teritorijas piegružošanu, tūrisma infrastruktūras bojāšanu, kāpu izbraukāšanu. Lēmumam par iebraukšanas maksas ieviešanu Papē vēl jāgūst Rucavas novada domes, iedzīvotāju, kā arī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas atbalsts.

Pagājušajā vasarā maksa par iebraukšanu lietuviešu piejūras kūrortā Neringā tika palielināta pat līdz 20 eiro. Tas ir tā saucamais Nidas ekoloģiskais maksājums, kas daļu tūristu novirzīja uz lētāku un lielāku Latvijas jūras piekrasti. Tas pats varētu notikt arī Papē, taču, no otras puses, maksas ieviešana varētu būt kā sava veida filtrs, lai pasargātu Papi no cilvēku masveida pieplūduma.