9. klases eksāmeni tiek atcelti; vidusskolas eksāmeni notiks saīsinātā veidā

45 komentāri

Nolemts, ka centralizētie eksāmeni 9. klases skolēniem šogad nenotiks, bet vidusskolēni gala pārbaudījumus kārtos saīsināti un ar aizsargmaskām. Par šo scenāriju satraukums valda pedagogu vidū, bet atbildīgie mierina, – aizsargmaskas nodrošinās valsts, pašiem tās nebūs jāgādā.

Pēc ilgām diskusijām izglītības nozares eksperti nonāca pie risinājuma, ka 9. klašu eksāmeni jāatceļ, šogad devītklasnieki skolu beigs ar gada atzīmēm. Vidusskolu absolventi kārtos trīs obligātos centralizētos eksāmenus –  svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā, ceturtais izvēles eksāmens būs brīvprātīgs. Skolēni, kas vēlēsies, varēs kārtot arī ceturto eksāmenu, VISC šo iespēju neliegs. Eksāmenu grafiks ir no 2. līdz 26. jūnijam.

“Lai eksāmenu ilgums nepārsniegtu trīs astronomiskās stundas. Tas ir arī Veselības ministrijas ieteikums. Domājam arī par aizsardzības līdzekļiem. Samazināsim uzdevumu daudzumu, nemainot daļas, kopējo grūtības pakāpi, lai to varētu salīdzināt ar citu gadu eksāmeniem. Neparedzam starpbrīdi, lai nebūtu jāmaina maskas un jāveic procedūras,” saka VISC vadītājs Guntars Catlaks.

Paredzēts, ka eksāmenu papildsesija notiks no 2. jūlija līdz 7. jūlijam, tad gala pārbaudījumus kārtot varēs tie skolēni, kas kaut kādu iemeslu dēļ to nevarēja izdarīt paredzētajā termiņā, tostarp skolēni, kas mācas tālmācībā un aizvien atrodas ārzemēs.

“Galvenais, lai tas nebūtu masveidīgi. Nevaram godīgu konkursu organizēt divās kārtās. Tikai pēc tam varam veikt uzņemšanu, lai konkurss ir godīgs, lai godīga sacensība, nevis divās reizēs,” norāda RTU studiju prorektors Uldis Sakovskis.

Pedagogiem aizvien ir ļoti daudz jautājumu par eksāmenu praktisko norisi. Piemēram, kā saplānot telpu noslodzi, lai ievērotu distancēšanos? Tāpat satraukums par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

“Nav skaidrs tomēr par masku nodrošināšanu. Gan direktoriem, gan pedagogiem ir jānodrošina drošība, šie jautājumi ir svarīgi! Laika ietvars. Būtiski pēc iespējas ātrāk informāciju dot. Darba likuma normas nav atceltas, arī atvaļinājumu laiks ir jāplāno,” pauž LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.

Individuālos aizsardzības līdzekļus sola sarūpēt valsts, akcentēja Catlaks. Noteikumus ministrija šonedēļ virzīs izskatīšanai valdībā, un jau ceturtdien varētu pieņemt konkrētu lēmumu par eksāmenu norisi un kārtību.