5% Latvijas iedzīvotāju kaimiņos ir novērojuši nežēlīgu izturēšanos pret bērniem

1 komentārs

Dobeles traģēdijā, kur bojā gāja vecāki un zīdainis, atbildību par nereaģēšanu un palīdzības vājo sniegšanu neuzņemas neviena institūcija, kaut gan informācija par šo augsta sociālā riska ģimeni bija.

Jautāti, kur iedzīvotāji vērstos, ja novērotu nežēlīgu vai nelabvēlīgu izturēšanos pret bērniem, salīdzinoši visbiežāk aptaujāto saka – policijā (61%).

Nākamais – sociālajā dienestā (19%), tad seko Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un bāriņtiesas (15%). Un tikai tad informācija tiktu sniegta pašvaldībā (11%) vai būtu zvans uz uzticības tālruni (9%).

Salīdzinoši reti iedzīvotāji norādījuši, ka vērstos sociālajos tīklos vai arī paši censtos risināt situāciju, runājot ar bērnu vecākiem (2%). Interesanti, ka 3% iedzīvotāju norādījuši, ka nedarītu neko, ja novērotu nežēlīgu vai nelabvēlīgu izturēšanos pret bērniem.

Mēs arī jautājām – vai iedzīvotāji pēdējā pusgada laikā kaimiņos, tuvākajā apkārtnē ir novērojuši nežēlīgu izturēšanos pret bērniem. Un kas skumji, ka 5% atzinuši, ka “jā”, tāda situācija kaimiņos ir novērota.

Tiesa, absolūtais vairākums (93%) par šādām situācijām nezina.

1 komentārs