Komentāri
42 gadījumos iepriekšējos periodos iespējama ES fondu izkrāpšana

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 42 reizes ir vērsusies tiesībsargājošajās iestādēs par Eiropas Savienības (ES) fondu iespējamu izkrāpšanu iepriekšējos plānošanas periodos – laika posmā no 2004.gada līdz 2006.gadam un laika posmā no 2007.gada līdz 2013.gadam.

LIAA informē, ka, veidojot ES projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, aģentūra sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm, lai pārbaudītu atsevišķu projektu laikā konstatētas iespējamas pretlikumīgas darbības.

Kopumā LIAA ir atklājusi krāpšanas pazīmes pirms atbalsta finansējuma izmaksas, piemēram, konstatējot, ka iesniegtajos dokumentos ir saskatāmas viltojuma pazīmes, iegādāto iekārtu un pakalpojumu apzinātu cenu sadārdzinājums, lietotu iekārtu uzdošana par jaunām utt.

Tāpat krāpšanās pazīmes konstatētas projektu pēcuzraudzības periodā, piemēram, konstatējot, ka saimnieciskā darbība tiek izbeigta uzreiz pēc atbalsta finansējuma saņemšanas, tādējādi radot aizdomas, ka saimnieciskā darbība ir tikusi imitēta ar mērķi maldināt LIAA atbalsta finansējuma saņemšanai.

Uz aizdomu pamata par iespējamu krāpšanu, piesaistot ES finansējumu, LIAA ir vērsusies tiesībsargājošās iestādēs 42 reizes. No tām 19 gadījumos kriminālprocesa uzsākšana tika atteikta vai uzsāktais kriminālprocess tika izbeigts, jo nekonstatēja noziedzīgā nodarījuma pazīmes vai sastāvu.

Piecos gadījumos ir stājušies spēkā notiesājoši tiesas spriedumi, no kuriem četros gadījumos par krāpšanas mēģinājumu, līdz ar to atbalsta finansējums šajos projektos netika izmaksāts. Savukārt vienā gadījumā ir stājies spriedums par krāpšanu lielā apmērā.

No 42 LIAA konstatētajiem iespējamajiem krāpšanās gadījumiem četros gadījumos noris tiesvedība – no tiem trīs gadījumos atbalsta finansējums nav izmaksāts, bet vienā gadījumā – izmaksāts.

Savukārt 14 gadījumos turpinās izmeklēšana – no tiem astoņos gadījumos krāpšanas pazīmes tika atklātas pēc atbalsta finansējuma izmaksas, bet sešos gadījumos atbalsta finansējums netika izmaksāts.

LIAA arī norāda, ka astoņos gadījumos sākts kriminālprocess pēc tiesībsargājošo iestāžu iniciatīvas.

Lasi vēl