IZM plāno reorganizēt četras nacionālās sporta bāzes, tās apvienojot vienā Nacionālajā sporta centrā

0 Komentāru
IZM plāno reorganizēt četras nacionālās sporta bāzes, tās apvienojot vienā Nacionālajā sporta centrā
IVO BLŪMS, F64

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi četru nacionālo sporta bāzu reorganizācijas plānu, paredzot tās apvienot un izveidot vienu kapitālsabiedrību – Latvijas Nacionālo sporta centru, informēja ministrijā.

Ministrijas ieskatā jaunais pārvaldības modelis ļaus sakārtot Latvijas sporta bāzu saimniecību, attīstot to jaunā kapacitātē. Ieguvumi būs gan profesionālā, gan amatieru sporta dalībniekiem, gan skatītājiem.

IZM ir valsts kapitāldaļu turētāja četrās nacionālajās sporta bāzēs – SIA “Sporta centrs “Mežaparks””, SIA “Tenisa centrs “Lielupe””, SIA “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda”” un VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””.  Ministrijā uzskata, ka līdzšinējā struktūra bija laikam neatbilstoša un neefektīva – pārklājās administratīvās funkcijas, nebija vienotas attīstības stratēģijas.

Kā skaidroja ministrijā, centralizētajam nacionālo sporta bāzu pārvaldības modelim ir vairākas priekšrocības – vienota finanšu vadības, juridiskā atbalsta un iepirkuma funkcija, kā arī vienota informācijas tehnoloģijas (IT) pārvaldības sistēma. Efektīvāk tiks izmantoti arī resursi, optimizētas izmaksas. Plaša mēroga klientu un partneru piesaistei plānots veidot vienotas mārketinga aktivitātes – būs iespēja veidot jaunus pakalpojums, apvienojot atsevišķo struktūrvienību piedāvātās iespējas.

Plānots, ka Latvijas Nacionālais sporta centrs būs kapitālsabiedrība ar četrām struktūrvienībām, kas efektīvāk izmantos to rīcībā esošos un valsts piešķirtos finanšu resursus un varēs darboties sporta politikas mērķu īstenošanā, vienlaikus attīstot infrastruktūras kapacitāti un koordinēti plānojot noslodzi, lai uzlabotu treniņu un sacensību apstākļus profesionālās sporta pārstāvjiem, kā arī nodrošinātu infrastruktūras pieejamību sabiedrībai.

Apvienošanas rezultātā izveidojamās VSIA “Latvijas Nacionālais sporta centrs” vispārējais stratēģiskais mērķis būs nodrošināt nacionālo sporta bāzu – Daugavas stadiona, Bobsleja un kamaniņu trases “Sigulda”, Tenisa centra “Lielupe” un Sporta centra “Mežaparks” – pārvaldību un attīstību. Tiks radīti apstākļi Latvijas sportistu sagatavošanai startiem starptautiskās sporta sacensībās, nacionāla un starptautiska līmeņa sporta sacensību un kultūras pasākumu norisei, kā arī nodrošināta iespēja iedzīvotājiem iesaistīties organizētās sporta aktivitātēs, izmantojot sporta bāzu piedāvātās iespējas, apgalvoja ministrijā.

Centralizēta nacionālo sporta bāzu pārvaldības modeļa ieviešanas uzdevums ir veicināt IZM pārvaldībā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības efektivitāti, novēršot Valsts kontroles ziņojumā identificētos valsts kapitālsabiedrību pārvaldības procesa trūkumus. Valsts sporta bāzu pārvaldības modeļa pilnveidi paredz gan Valdības rīcības plāns, gan Sporta politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projekts.

Reorganizācijas plāns ir pārrunāts ar nevalstiskajām sporta organizācijām un patlaban nodots saskaņošanai iesaistītajām ministrijām.

0 Komentāru