BVKB: Tikai katrs desmitais publisko ēku īpašnieks noteiktajā termiņā ir veicis īpašuma tehnisko apsekošanu

0 Komentāru
BVKB: Tikai katrs desmitais publisko ēku īpašnieks noteiktajā termiņā ir veicis īpašuma tehnisko apsekošanu
RŪTA KALMUKA, F64

No publisko ēku īpašniekiem, kuriem atbilstoši regulējumam bija jāveic īpašuma tehnisko apsekošanu, piesaistot sertificētu būvspeciālistu, šo prasību ir izpildījis tikai katrs desmitais, paudusi Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) direktore ir Svetlana Mjakuškina.

“Tikai katrs desmitais ēku īpašnieks ir apzinājis sava īpašuma tehnisko stāvokli, kas faktiski ir pirmais solis, lai pēc tam plānotu uzturēšanas darbus,” intervijā LTV raidījumam “Rīta Panorāma” pauda Mjakuškina.

Pēc Mjakuškinas minētā, ēku īpašnieki prasības neizpildi pamatā skaidrojuši ar finanšu resursu nepietiekamību. “Faktiski ēkas īpašnieki netiek galā ar saviem īpašumiem,” viņa sacīja.

Tāpat BVKB vadītāja atzīmēja, ka par attiecīgās prasības neizpildi var piemērot administratīvo sodu. “Pagājušajā gadā mēs vairāk pievērsāmies informēšanai un skaidrošanai, taču šogad mūsu rīcība būs pietiekami barga – mēs sodīsim par to, ka tehniskā apsekošana nav veikta,” teica Mjakuškina.

BVKB pārstāvji informēja, ka 5846 ēku īpašniekiem, kas veido 74% no visām BVKB uzraudzībā esošajām publiskajām ēkām, līdz 2019. gada 30. septembrim bija jāveic periodiskā tehniskā apsekošana. Līdz 2020. gada beigām šo pienākumu, iesniedzot tehniskās apsekošanas atzinumu, ir izpildījuši vien 8%.

Ņemot vērā BVKB veiktās uzraudzības darbības, šobrīd biroja rīcībā ir informācija par 51% ēku, kurām līdz 2019. gada septembra beigām bija jāveic tehniskā apsekošana. Tomēr tas neaizstāj īpašnieku pienākumu, piesaistot sertificētu būvspeciālistu, veikt ēkas periodisko tehnisko apsekošanu atbilstoši būvnormatīvam LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”.

Šobrīd BVKB uzraudzībā ir apmēram 8000 publisku trešās grupas ēku, no kurām tehniskās apsekošanas atzinumi ir iesniegti par 864 ēkām. Savukārt par ēkām, kuras nodotas ekspluatācijā līdz 2004. gadam un bija jāapseko līdz 2019. gada septembra beigām, iesniegti 448 tehniskās apsekošanas atzinumi.

BVKB pārstāvji skaidroja, ka iemesli sliktajai statistikai ir dažādi – ir ēkas, kurām veikta atsevišķu ēkas daļu tehniskā stāvokļa novērtēšana, piemēram, pirms ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācijas, taču nav sniegts visaptverošs izvērtējums par atbilstību būtiskajām prasībām, pie kurām pieskaitāma mehāniskā stiprība un stabilitāte, lietošanas drošība un ugunsdrošība.

Vēl daļai ēku periodiskā tehniskā apsekošana ir veikta, bet atzinumi nav ievietoti Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Citām ēkām atzinumi BIS ir ievietoti, un pēc satura tie atbilst periodiskās tehniskās apsekošanas veikšanai izvirzītajām prasībām, tomēr nepareizi atzīmēti atzinumu veidi.

Lai atgādinātu ēku īpašniekiem par viņu pienākumu veikt tehniskā stāvokļa izvērtējumus, BVKB pērn sūtījis vēstules. Tajās iekļauti brīdinājumi par iespējamo administratīvās atbildības piemērošanu, kas veicinājis uzlabojumus, taču ne pietiekami.

“Esošā situācija skaidri norāda, ka ēku īpašnieki netiek galā ar saviem pienākumiem. Nenovērtējot ēkas tehnisko stāvokli, nav iespējams plānot tās uzturēšanas darbus. Atkārtoti jāakcentē, ka būt par ēkas īpašnieku nav tikai privilēģija, bet arī pienākums, tāpēc īpašniekiem būtu rūpīgi jāizvērtē, vai viņi var arī turpmāk saglabāt tik atbildīgu statusu,” uzsvēra Mjakuškina.

BVKB sāka darboties 2014. gada 1. oktobrī. Biroja, kas ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā, mērķi ir nodrošināt kvalitāti un drošību būvniecības jomā, kā arī veikt enerģētikas politikas administrēšanu atbilstoši normatīvos noteiktajai kompetencei.

0 Komentāru