VID komersantam ar nodokļu parādiem uztic sabiedrības izglītošanu par nodokļu reformu

5 komentāri

Valsts ieņēmumu dienests (VID) nolēmis šogad izglītot iedzīvotājus par nodokļu reformu un šo darbu par 23 000 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, uzticējis komersantam, kura uzņēmumiem ir vairāk nekā pusmiljons eiro nodokļu parāds.

Pēc publiski pieejamās informācijas, VID Iepirkumu komisija 20. februārī pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru SIA “Alpha Baltic Media” veidos informatīvo kampaņu par nodokļu reformu 2019. gadā, vēsta laikraksts “Neatkarīgā Rīta Avīze” (NRA).

Latvijas Reklāmas asociācija ir sašutusi, ka konkursā uzvarējis uzņēmums, kura īpašnieks, valdes loceklis un patiesā labuma guvējs Lauris Špillers ir saistīts ar uzņēmumu virkni (SIA “Serviod” (iepriekš “Creative Media”), SIA “Baltic Media” (iepriekš “Alpha Baltic”) un likvidēto SIA “Medialead group”), kuri atbilstoši publiski pieejamajai informācijai uz 2019. gada 7. februāri bija parādā valstij 607 505,61 eiro un, pēc asociācijas rīcībā esošās informācijas, joprojām ir parādā virknei Latvijas mediju un mediju pētniecības uzņēmumu, raksta NRA.

Par iespēju informēt sabiedrību par nodokļu reformu 2019. gadā cīnījās septiņi uzņēmumi – SIA “Agency B”, “Alpha Baltic Media”, “Creative Media Baltic”, “Media Profile”, “Mediju tilts”, “Nords Porter Novelli” un “Sabiedrības informēšanas centrs”. To piedāvājumi svārstījās, sākot no 23 327 eiro līdz 32 650 eiro.

VID no septiņiem pretendentiem izvēlējās SIA “Alpha Baltic Media”, savu lēmumu pamatojot ar to, ka šis uzņēmums ieguvis “visaugstāko novērtējumu” un ka tā “kvalifikācija un piedāvājums atbilst visām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām”.

Konkursa nolikumā ir minēts, ka pirms lēmuma pieņemšanas “komisija iegūst informāciju par to, vai pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz EUR 150”. Kā norāda NRA, SIA “Alpha Baltic Media” tiešām nodokļu parādu nav, taču tādi ir uzņēmumiem, ar kuriem, pēc Latvijas Reklāmas asociācijas rīcībā esošās informācijas, ir saistīts tā patiesā labuma guvējs Špillers.

“Firmas.lv” dati liecina, ka SIA “Serviod” nodokļu parāds februāra beigās bija 109 520 eiro, SIA “Baltic Media” – 501 564 eiro, savukārt SIA “Medialead group” pirms gada pasludināta maksātnespēja, bet maksātnespējas process pabeigts vasaras vidū.

VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa NRA uzsvēra, ka saskaņā ar iepirkuma nolikumu uzvar pretendents, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām.

Latvijas Reklāmas asociācija aicina VID pārskatīt pieņemto lēmumu, kā arī izvērtēt Iepirkuma komisijas sastāvu un darbu, kas strādāja pie minētā iepirkuma. Tāpat asociācija vērš uzmanību uz nepieciešamību publisko iepirkumu nolikumu dokumentos iestrādāt papildus pretendentu kvalifikācijas kritērijus, ar kuru palīdzību objektīvi novērtēt pretendentus, un nostiprināt to normatīvajos aktos.

“Uzticot Informatīvo kampaņu par nodokļu reformu veikt SIA “Alpha Baltic Media”, tiek grauta ne tikai VID reputācija, bet tiek dots negatīvs signāls uzņēmēju sabiedrībai – visiem tiem uzņēmumiem, kuri godprātīgi veic uzņēmējdarbību, nodarbinot cilvēkus, norēķinoties ar partneriem un maksājot nodokļus, kas veido valsts ieņēmumus un attiecīgi publisko iepirkumu līdzekļus,” vēstulē VID un Finanšu ministrijai norāda Latvijas Reklāmas asociācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Liepiņa.

5 komentāri