Valsts vides dienests ievieš jaunu, automatizētu risinājumu viedai atkritumu kontrolei

0 Komentāru
Valsts vides dienests ievieš jaunu, automatizētu risinājumu viedai atkritumu kontrolei

Valsts vides dienests (VVD) ieviesis jaunu, automatizētu risinājumu viedai atkritumu uzraudzības kontrolei, informēja dienesta Sabiedrisko attiecību vadītāja Kristīne Kļaveniece.

Viņa skaidroja, ka turpmāk komersanti – atkritumu tirgotāji vai atkritumu apsaimniekošanas starpnieki un atkritumu apsaimniekotāji, kas iesnieguši VVD finanšu nodrošinājumu, saņems automātisku atgādinājumu par finanšu nodrošinājuma termiņa beigām 60 kalendārās dienas pirms tam. Tādējādi VVD vērsīs klientu uzmanību uz faktu, ka saskaņā ar normatīvo regulējumu finanšu nodrošinājuma dokumentu nākamajam periodam jāiesniedz ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļas pirms iepriekšējā finanšu nodrošinājuma derīguma termiņa beigām.

Līdz šī gada beigām kopā tiks izsūtīti atgādinājumi 284 operatoriem par 290 VVD iesniegtajiem finanšu nodrošinājumiem ar termiņu līdz 2022. gada 2.martam. Primāri VVD atgādinājumu izsūtīs uz klienta e-adresi. Tomēr, ja klientam tāda nav izveidota, atgādinājums tiks nosūtīts uz klienta e-pastu, ja komersants tādu ir norādījis VVD.

Šī gada sākumā VVD, attīstot informācijas sistēmu “TULPE” (IS TULPE), ieviesa risinājumu, kas automatizēti vienu reizi diennaktī pārbauda, vai izsniegtajām atļaujām ir spēkā esošs finanšu nodrošinājums. Gadījumos, kad sistēma konstatē, ka VVD nav iesniegts finanšu nodrošinājums vai tas vairs nav spēkā, šīs atļaujas darbība tiek apturēta automātiski. Aktuālā informācija par spēkā esošajām un apturētajām atļaujām ir pieejama šeit.

VVD plāno līdz šī gada beigām ieviest atgādinājumu izsūtīšanu klientiem arī par atļauju/licenču termiņa beigām terminētajām atļaujām, kā arī vides oficiālās statistikas pārskatu iesniegšanu un par pārskatu iesniegšanu darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

Finanšu nodrošinājumu VVD jāiesniedz atkritumu tirgotājiem vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem un atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir atļaujas atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, uzglabāšanai, šķirošanai, pārkraušanai, slēgtas vai rekultivētas izgāztuves atrakšanai un atkritumu pāršķirošanai, kā arī A vai B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja atkritumu pārstrādei vai reģenerācijai.

Pavisam VVD izsniedzis 983 atļaujas, kurām nepieciešams finanšu nodrošinājums. No tām VVD finanšu nodrošinājums iesniegts 627 atļaujām.

Gadījumos, ja komersants neplāno turpināt darbību pēc finanšu nodrošinājuma termiņa beigām, tad atkritumu tirgotājiem vai atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem, kā arī atkritumu apsaimniekotājiem VVD jāinformē par darbības pārtraukšanu, nosūtot brīvā formā ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz VVD elektroniskā pasta adresi [email protected] Savukārt, pārtraucot atkritumu pārstrādi vai/un reģenerāciju, bet turpinot citas A, B kategorijas piesārņojošās darbības, piesārņojošas darbības atļaujā jāveic grozījumi, izmantojot VVD e-pakalpojumu.

0 Komentāru