“Valmieras stikla šķiedras” koncerns pērn cietis zaudējumus 114,7 miljonu eiro apmērā

1 komentārs
“Valmieras stikla šķiedras” koncerns pērn cietis zaudējumus 114,7 miljonu eiro apmērā
ANDREJS TERENTJEVS, F64

Stikla šķiedras ražotāja “Valmieras stikla šķiedra” koncerns pagājušajā gadā strādāja ar 114,245 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 9,2% mazāk nekā 2017.gadā, un cieta zaudējumus 114,711 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina biržai “Nasdaq Riga” iesniegtais finanšu pārskats.

Vienlaikus kompānijas revidents – “KPMG Baltics” – atteicies sniegt atzinumu par koncerna finanšu pārskatu.

“2018.gads bija viens no sarežģītākajiem uzņēmuma vēsturē. Neskatoties uz to, esmu pārliecināts, ka divu gadu laikā uzņēmums būs tikpat stiprs kā iepriekš. Mūsu mērķis ir panākt investīciju līmeņa statusu pēc 24 mēnešiem, jo mums būs jārefinansē atlikušais bankas kredīts 2021.gada novembrī. Līdz tam mēs aktīvi strādāsim, lai nodrošinātu rentabilitāti, tirgus pozīciju un produktu kvalitāti, veiksim pasākumus mūsu ilgtermiņa attīstībai, lai mūsu akcionāri atkal varētu saņemt savu akciju novērtējumu, kas atbilst mūsu efektivitātei,” pauž “Valmieras stikla šķiedras” valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

Kompānijas vadība skaidro, ka negatīvais rezultāts ir saistīts ar sliktajiem “Valmieras stikla šķiedras” meitasuzņēmuma “P-D Valmiera Glass USA Corporation” darbības rādītājiem ASV, kā arī vienreizējām grāmatvedības korekcijām, piemēram, saistībā ar “P-D Valmiera Glass USA Corporation” materiālo un nemateriālo aktīvu uzskaites vērtības samazinājuma uzkrājuma palielinājumu par 99,34 miljoniem eiro.

2018.gadā “Valmieras stikla šķiedras” ražotie produkti eksportēti uz 47 pasaules valstīm, eksporta daļai veidojot 97%.

Pārdošanas apmēri pieauguši tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā e-stikla šķiedras teksturētajiem audumiem un neaustajiem materiāliem ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras neaustajiem materiāliem ar termoizturību 1000+°C. 2018.gadā šo produktu pārdošanas apmērs vidēji pieauga par 53% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Pārējos produktu pārdošanas segmentos bija vērojama stabilitāte vai samazinājums.

Pārskatā arī sacīts, ka 2018.gadā “Valmieras stikla šķiedrai” un meitassabiedrībai Apvienotajā Karalistē bija labi darbības rezultāti. Tomēr tie nespēja kompensēt zaudējumus, kas saistīti ar ASV meitassabiedrības darbības rezultātiem.

Tāpat pārskatā teikts, ka koncerna darbības radītāji 2019.gada otrajā pusē ir uzlabojušies, tostarp kompānija strādā ar pilnu jaudu bez ierobežojumiem un pārdošanas pasūtījumi ir virs vidējā rādītāja, kamēr grupas meitasuzņēmums Apvienotajā Karalistē – “Valmiera Glass UK Limited”, pārsniedz plānotos rezultātus. Ņemot vērā uzlabotos finanšu rezultātus 2019.gada otrajā pusē, tiek apsvērta iespēja turpināt “P-D “Valmiera Glass USA Corporation” ilgtspējīgu darbību pretstatā aktīvu pārdošanai un/vai likvidēšanai.

“Sabiedrība ir nolīgusi apvienošanās un iegādes konsultantu, lai piesaistītu jaunus kapitāla investorus. Tirgum ir būtiska interese par grupu attiecībā uz sākotnējā parāda nodrošināšanu, gan arī jauna kapitāla piesaisti,” teikts pārskatā.

Vienlaikus tajā minēts, ka koncerna nākotnes panākumi būs atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp no sabiedrības spējas saglabāt un attīstīt veiksmīgu darbības rezultātu un sasniegt naudas plūsmu, kā paredzēts tiesiskās aizsardzības pasākumu plānā, kā arī no sabiedrības spējas piesaistīt pašu kapitālu un/vai aizdevumu, kas pārsniedz 40 miljonus eiro, lai līdz 2020.gada 31.martam nokārtotu saistības pret nodrošinātajiem kreditoriem 35 miljonu eiro apmērā.

Tajā pašā laikā pārskatā arī atzīts, ka lēmumi par darbības turpināšanu pieņemti, lielā mērā paļaujoties uz nākotnes neskaidro notikumu pozitīvajiem iznākumiem, tāpēc pastāv būtiska nenoteiktība, kas var radīt nopietnas šaubas par “Valmieras stikla šķiedras” un tās koncerna spēju turpināt darbību nākotnē.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Vidzemes rajona tiesa 2019.gada 18.oktobrī apstiprināja “Valmieras stikla šķiedras” tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu.

Kompānija nonākusi finansiālās grūtībās saistībā ar ražotnes izveidi ASV – “Valmieras stikla šķiedra”, lai izveidotu ražotni ASV, noslēdza kredītlīnijas līgumu ar banku, kas bāzēta ASV. Lai nodrošinātu parāda saistību, kas izriet no attiecīgā kredītlīnijas līguma, “Valmieras stikla šķiedra” izsniedza galvojumu par labu bankai. Ņemot vērā, ka ASV ražotne nespēja izpildīt no kredītlīnijas līguma izrietošās saistības, banka 2019.gada 10.jūnijā pieprasīja “Valmieras stikla šķiedrai” nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu un uzkrātos procentus par kopējo summu 3,013 miljoni ASV dolāru.

Tāpat uzņēmumam ir būtiskas parādsaistības sindicēto aizdevumu ietvaros par summu vismaz 67,014 miljonu eiro un vismaz 17,836 miljonu ASV dolāru apmērā attiecībā pret vēl divām bankām, tādējādi banka, kura 2019.gada 10.jūnijā pieprasīja “Valmieras stikla šķiedrai” nekavējoties atmaksāt aizdevuma pamatsummu, prasījums faktiski izraisa saistību neizpildes gadījumu arī attiecībā uz sindicēto aizdevumu līgumiem ar tajā esošajām divām citām bankām.

2017.gadā “Valmieras stikla šķiedras” koncerns, pēc koriģētajiem datiem, strādāja ar 125,864 miljonu eiro apgrozījumu un guva 7,478 miljonu eiro peļņu.

“Valmieras stikla šķiedras” koncernu veido “Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitassabiedrības – “Valmiera Glass UK Ltd.” Apvienotajā Karalistē, kā arī “P-D Valmiera Glass USA Corporation” un “Valmiera Glass USA Trading Corp.” ASV. “Valmieras stikla šķiedras” akcijas kotē biržas “Nasdaq Riga” otrajā sarakstā.

1 komentārs