Uzzini, kādu profesiju pārstāvji maijā un jūnijā visbiežāk saslimuši ar Covid-19!

2 komentāri
Uzzini, kādu profesiju pārstāvji maijā un jūnijā visbiežāk saslimuši ar Covid-19!
EVIJA TRIFANOVA, LETA

Laika periodā no 1. maija līdz 6. jūnijam ar Covid-19 visbiežāk saslimuši veikalu pārdevēji un uzņēmumu vadītāji, liecina Ekonomikas ministrijas sagatavotais ziņojums par Covid-19 saslimstības sociālekonomisko analīzi, ko otrdien uzklausīja valdība.

Šajā laika posmā, vērtējot pēc profesijām, ar Covid-19 saslimuši 608 veikalu pārdevēji, 462 rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji, 395 rūpniecības un citi strādnieki, 360 pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi, 296 māju, viesnīcu un biroju apkopēji un to palīgi, 279 komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji, 267 tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki, 258 pārvaldes vecākie speciālisti.

Arī starp kopumā ar Covid-19 saslimušajiem līdz 6. jūnijam visvairāk ir rīkotājdirektori un uzņēmumu vadītāji – 3920, tiem seko veikalu pārdevēji – 3890, individuālās aprūpes darbinieki – 3600, pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi – 3270 un rūpniecības un citi strādnieki – 2750.

Vērtējot procentuāli no kopējā nozarē nodarbināto skaita, lielākais ar Covid-19 saslimušo skaits līdz 6. jūnijam konstatēts veselības un sociālajā aprūpē, kā arī pakalpojumu nozarē, kurās saslimuši 18% kopējā nozarē nodarbināto skaita. Valsts pārvaldē un aizsardzībā saslimuši 12%, apstrādes rūpniecībā un izglītības nozarē – katrā pa 11% no nodarbināto skaita. Mākslas, izklaides un atpūtas nozarē saslimuši 10% no nodarbinātajiem, arī nekustamā īpašuma operāciju nozarē saslimušo īpatsvars ir 10%.

Pa 9% no nozarē nodarbināto kopējā skaita saslimuši pārējā rūpniecībā, transporta un uzglabāšanas, kā arī finanšu un apdrošināšanas nozarē. Tirdzniecībā saslimušo īpatsvars bijis 8% no nozarē nodarbinātajiem.

Arī laika posmā no 1.maija līdz 6.jūnijam lielākais ar Covid-19 saslimušo īpatsvars ir pakalpojumu nozarē – 2,4% no nozarē nodarbinātajiem, tai seko apstrādes rūpniecība (1,4%), operācijas ar nekustamo īpašumu (1,3%), valsts pārvalde un aizsardzība (1,3%), administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība (1,2%), transports un uzglabāšana (1,1%), izglītība (1,1%), tirdzniecība (1,1%), finanses un apdrošināšana (1,1%).

Kopumā Ekonomikas ministrijas apkopotā informācija liecina, ka starp “Top 40” nozarēm ar lielāko saslimušo īpatsvaru pārsvarā ir nozares, kurās dominē privātais sektors.

Plašāk ar EM Covid-19 izveidoto Covid-19 inficēto personu sociālekonomisko portretu – detalizētu informāciju par Covid-19 inficēto personu sadalījumu pa vecuma grupām, profesijām, nozarēm, utt. vari iepazīties šeit.

2 komentāri