Turpinās diskusijas par “Lattelecom” un LMT attīstības stratēģiju

Komentāri
Turpinās diskusijas par “Lattelecom” un LMT attīstības stratēģiju
Foto: Valsts kanceleja / mk.gov.lv

Ceturtdien Ministru prezidents Māris Kučinskis (ZZS) un “Telia Company” prezidents Jūhans Dennelinds parakstījuši saprašanās memorandu par SIA “Lattelecom” un SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) turpmāku attīstību, informē Valsts kanceleja.

Šāds solis sperts, lai efektīvāk izmantotu resursus, novērstu pakalpojumu dublēšanu un tālāk uzlabotu uzņēmumu efektivitāti pamatpakalpojumu sniegšanā, lai palielinātu ”Lattelecom” un LMT inovatīvo kapacitāti un aktivizētu jaunu globāli eksportspējīgu produktu izstrādi, kā arī lai pilnībā ieviestu labas uzņēmumu korporatīvās pārvaldības principus.

Kučinskis norāda, ka tas nepieciešams, lai arī turpmāk uzņēmumi ”Lattelecom” un LMT veiksmīgi attīstītos, sadarbojoties viens ar otru.

Māris Kučinskis
Ministru prezidents

Pagājušā gada novembrī Ministru kabinets lēma, ka uzņēmumi ”Lattelecom” un LMT netiks apvienoti, un tagad abiem īpašniekiem – Latvijas valstij un ”Telia Company AB” – kopīgi jāstrādā, lai šos uzņēmumus attīstītu. Izstrādājot un parakstot Saprašanās memorandu, uzņēmumu ”Lattelecom” un LMT akcionāri skaidri apliecinās savu vēlmi strādāt Latvijā, darot visu iespējamo, lai šie uzņēmumi veiksmīgi attīstītos, veicinātu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, tādējādi dodot vēl lielāku pienesumu tautsaimniecībai kopumā.

Tāpat tiek uzsvērts, ka apņemšanās turpināt kopīgu darbu abu uzņēmumu stratēģiskās sadarbības pilnveidošanā vērtējama kā nozīmīga no nacionālās drošības interešu aspekta.

Memorandu parakstošās puses apņemas izstrādāt vienotu ”Lattelecom” un LMT uzņēmumu darbības stratēģiju sinerģijas sasniegšanai, tajā ietverot nākamās paaudzes sakaru sistēmu stratēģijas izstrādi un īstenošanu, inovatīvas ekselences veidošanu, šajā procesā aktīvi sadarbojoties ar zinātni.

Vienlaikus tiek norādīts, ka Saprašanās memorands nav uzskatāms par starptautisku līgumu, un tas nerada nevienai no pusēm nekādas tiesības un pienākumus starptautisko tiesību aspektā – šis dokuments ir nodomu protokols. Tā ir apņemšanās abām pusēm sēsties pie sarunu galda, lai izstrādātu abpusēji pievilcīgu turpmākās sadarbības, uzņēmumu ”Lattelecom” un LMT attīstības stratēģiju.

Memoranda īstenošanas procesā radušās iespējamās domstarpības iesaistītās puses risinās tikai sarunu ceļā.

Savukārt finansiālie izdevumi šajā dokumentā minēto darbību veikšanai var tikt paredzēti tikai atsevišķos rakstveida līgumos starp abām pusēm.

Saprašanās memoranda koordināciju uzdots nodrošināt Pārresoru koordinācijas centram.

Lasi vēl