Tukums Airport neatsakās no paplašināšanās plāniem

0 Komentāru
Tukums Airport neatsakās no paplašināšanās plāniem
Foto: Shai Barzilay/Flickr

SIA Tukums Airport, ievērojot atbilstošās prasības, centīsies turpināt Tukuma lidostas jeb lidostas Jūrmala paplašināšanu, pieļaujot iespēju arī gatavot jaunu ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojumu.

SIA Tukums Airport juriste Viktorija Šalajeva  skaidroja, ka saistībā ar Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) atzinumu, kas aptur paplašināšanos, SIA Tukums Airport ieskatā IVN procedūras gaitā sniegtā atzinuma mērķis ir nevis aizliegt lidostai attīstīties, bet norādīt uz nepilnībām iesniegtajā ziņojumā.

“VPVB uzskata, ka daži no aprēķiniem iesniegtajā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā tika veikti nepareizi, tomēr speciālisti, kuri izstrādāja ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu lidostas Jurmala Airport darbības paplašināšanai, tam nepiekrīt,” skaidroja Šalajeva, informējot, ka patlaban tiek noskaidrota situācija un, tiklīdz būs vairāk skaidrības, SIA Tukums Airport veiks tālākās darbības.

“Lidostas attīstības plāni nav mainījušies, un, bez šaubām, tiks sperti visi nepieciešamie soļi, lai atrisinātu radušos situāciju, tomēr, kāda konkrēti būs SIA Tukums Airport tālākā rīcība, pagaidām komentēt nevaru. Viens no iespējamiem variantiem ir gatavot jaunu IVN ziņojumu, bet par to tiks lemts vēlāk,” pauda uzņēmuma pārstāve.

Viņa nenoliedza, ka pašreizējā situācija gan radot grūti aprēķināmus zaudējumus tādā ziņā, ka patlaban ir ierobežots gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās reižu skaits, kā arī gaisa kuģu masa.

“Attiecīgi mēs varam pieņemt lidostā ierobežotu gaisa kuģu skaitu un tādus gaisa kuģus, kuru masa nepārsniedz iepriekš norādīto, līdz ar to mēs negūstam tos ienākumus, kurus varētu gūt, ja lidosta sāktu strādāt bez šiem ierobežojumiem,” pauda Šalajeva.

Kā ziņots, Tukuma lidostas jeb lidostas Jūrmala ekspluatācija SIA Tukums Airport būs jāturpina līdzšinējā apjomā, apturot paplašināšanās plānus, liecina VPVB atzinums par IVN ziņojumu, jo IVN ziņojumā tādām ietekmēm kā gaisa kvalitātes izmaiņas un troksnis konstatēti limitējoši faktori.

0 Komentāru