Saistībā ar Āfrikas cūku mēra epidēmiju rosina izsludināt ārkārtas situāciju

0 Komentāru
Saistībā ar Āfrikas cūku mēra epidēmiju rosina izsludināt ārkārtas situāciju
Foto: Freeimages.com

Valdība šodien nolēma rosināt Saeimu saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatību izsludināt ārkārtas situāciju vairākos Latvijas novados un pagastos – kopumā apmēram 5000 kvadrātkilometru platībā.

Galīgais lēmums par ārkārtas situācijas izsludināšanu būs jāpieņem Saeimai, un tas varētu notikt jau ceturtdien, 3.jūlijā, žurnālistiem sacīja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs (ZZS). Viņš piebilda, ka Saeimas lēmums gan varēs stāties spēkā uzreiz pēc tā pieņemšanas. Ārkārtas situāciju tiks lūgts saglabāt līdz šā gada 14.oktobrim.

Ārkārtas situāciju rosina izsludināt Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā, Višķu pagastā; Aglonas novadā; Krāslavas novadā; Dagdas novadā un Dagdas pilsētā; Zilupes novadā; Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā, Pušas pagastā; Ludzas novada Brigu pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā, Rundēnu pagastā; Ciblas novadā.

Ārkārtas situācijas zona ir plašāka nekā karantīnas zona, jo ārkārtas zonā ietverta ne tikai skartās, bet arī apdraudētās teritorijas pierobežā. Kopumā tie varētu būt aptuveni 5000 kvadrātkilometru.

Rīkojums paredz, ka Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā, lai veiktu visus nepieciešamos mēra apkarošanas pasākumus.

Tāpat tiks pastiprināti kontrolēti transportlīdzekļi, kā arī noteikti to pārvietošanās ierobežojumi.

Lauku atbalsta dienestam uzdots nodrošināt operatīvu kompensāciju pieteikumu izvērtēšanu un izmaksu Āfrikas cūku mēra skarto novietņu īpašniekiem.

Valsts meža dienestam uzdots operatīvi nodrošināt mežacūku populācijas uzskaiti un koordinēt mežacūku medīšanas procesu.

Iekšlietu ministrijai un tās padotībā esošajām iestādēm uzdots nodrošināt kontrolposteņu izveidi un operatīvo darbinieku dežūras posteņos uz ceļiem, kas šķērso mēra karantīnas zonas, un veikt no karantīnas zonas izbraucošo transportlīdzekļu pārbaudes.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai norādīt mēra apkarošanā nogalināto un nobeigušos dzīvnieku aprakšanas un sadedzināšanas vietas.

Attiecīgo novadu pašvaldībām uzdots nodrošināt tehnikas un resursu piesaisti Āfrikas cūku mēra apkarošanas ietvaros nobeigušos un nogalināto dzīvnieku sadedzināšanas vai aprakšanas organizēšanai, nodrošināt atbalstu, tostarp psihologa palīdzību, slimības skarto novietņu īpašniekiem, kā arī nodrošināt ĀCM apkarošanas pasākumos iesaistīto personu ēdināšanu.

Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir PVD.

Kā ziņots, Āfrikas cūku mēra vīruss apstiprināts septiņām mežacūkām un trim mājas cūkām. Mežacūku līķi tika likvidēti, tos sadedzinot.

Bīstamā slimība Latvijā tika konstatēta 26.jūnijā, kad PVD dažus metrus no robežas ar Baltkrieviju trim mežacūkām konstatēja Āfrikas cūku mēri. Tāpat vīrusa klātbūtne tika apstiprināta trim mājas cūkām piemājas saimniecībā Krāslavas novadā sešu kilometru attālumā no robežas ar Baltkrieviju.

Slimības uzraudzības zona tika noteikta plašā teritorijā, kas atbilst platībai, kura jau kopš 2012.gada noteikta kā klasiskā cūku mēra inficētā teritorija, un tai jau šobrīd ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi attiecībā uz dzīvām cūkām un cūkgaļu. Teritorijā nedrīkst ne ievest, ne izvest cūkgaļu vai dzīvas cūkas, notiek arī transportlīdzekļu dezinfekcija un pastiprinātas kravas pārbaudes.

Inficētajā teritorijā iekļauti šādi Latvijas novadi – Kārsavas, Baltinavas, Rugāju, Balvu, Viļakas, Ciblas, Zilupes, Dagdas, Aglonas, Krāslavas, kā arī 12 Daugavpils novada pagasti – Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Dubnas, Maļinovas, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Laucesas, Demenes, trīs Rēzeknes novada pagasti – Kaunatas, Pušas un Mākoņkalna, septiņi Ludzas novada pagasti – Istras, Rundēnu, Pildas, Nirzas, Ņukšu, Isnaudas, Briģu – un divi Alūksnes novada pagasti – Pededze un Liepna.

Āfrikas cūku mēris Latvijas teritorijā līdz šim nekad nebija reģistrēts. Slimība nav bīstama cilvēkiem, tikmēr kaites skartajā fermā jāizkauj un jāsadedzina visas cūkas.

0 Komentāru