Lūdz pasludināt piensaimniecības kooperatīva Trikātas maksātnespēju

Komentāri

Pamatīgās problēmās nonācis piensaimniecības kooperatīvs Trikāta KS. Tiesā ar lūgumu veikt kooperatīva maksātnespējas procesu vērsusies zemnieku saimniecība Kalnbrindas, kurai Trikāta esot parādā ap 10 000 eiro. Kooperatīvs atzīst, ka situācija piena nozarē ir smaga.

Zemnieku saimniecības Kalnbindas priekšnieks uzskata, ka piensaimniecības kooperatīvs Trikāta KS par piegādāto pienu tai palicis parādā 10 000 eiro, bet citām saimniecībām – krietni iespaidīgākas summas. Lai naudu atgūtu, neapmierinātais piensaimnieks Valmieras rajona tiesā iesniedzis kooperatīva maksātnespējas pieteikumu.

Paukšēns skaidro, ka citi zemnieki, kam uzņēmums parādā, pašlaik ir visai kūtri, jo baidās vērsties tiesā, vai arī ir aizņemti pavasara darbos.
Trikāta KS 2013. gadā darbojās ar teju 26 miljonu eiro lielu apgrozījumu, un 15 227 eiro zaudējumiem. Pagājušā gada finanšu datus Trikāta vēl nav publicējusi. Kooperatīva priekšnieks atzīst, ka uzņēmumam ir finansiālas grūtības, un pašlaik tiek meklēti risinājumi, kā samaksāt piegādātājiem.

Lasi vēl