Valsts kontrole: Finansējums mājokļa atbalsta programmai būtu jāplāno vismaz trīs gadu periodam

2 komentāri
Valsts kontrole: Finansējums mājokļa atbalsta programmai būtu jāplāno vismaz trīs gadu periodam
DMITRIJS SUĻŽICS, F64

Finansējums mājokļa atbalsta programmai būtu jāplāno vismaz trīs gadu periodam, revīzijā par Ekonomikas ministrijas (EM) 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību atzīsta Valsts kontrole.

Laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam EM garantiju mājokļu iegādei izsniegšanai pārskaitījusi “Altum” 18 655 981 eiro, tajā skaitā 2018.gadā pārskaitīti 6 112 000 eiro, no kuriem četri miljoni eiro prioritārā pasākuma “Valsts galvojumi bankas aizdevumiem mājokļu iegādei vai būvniecībai” ietvaros.

Valsts kontrole revīzijā guvusi pārliecību, ka 2018.gadā EM piešķirtais finansējums izdevumiem atbalstam mājokļu pieejamībai visos būtiskajos aspektos ir izlietots atbilstoši piešķiršanas mērķim, sasniedzot plānotos rezultātus un ievērojot tiesību aktus, kas uz to attiecas. Tomēr revīzijā konstatētais liecina, ka pastāv riski mājokļu atbalsta programmas darbības un finansējuma plānošanā.

Tāpat Valsts kontrole secinājusi, ka mājokļu atbalsta programmas finansējums tiek plānots un pieprasīts tikai īstermiņā, jo kalendārā gada ietvaros atbalsta sniegšanai tas jāpieprasa papildus, pretējā gadījumā atbalsta sniegšana būtu jāpārtrauc.

“Mājokļu pieejamības atbalsta programmas finansējums nav plānots vidējā termiņā, un tā piešķiršana ir atkarīga no ikgadējās politiskās gribas – no likumdevēja un izpildvaras pieņemtajiem lēmumiem gan par termiņuzturēšanās atļauju ieņēmumu novirzīšanu šim mērķim, gan valsts budžeta iespējām un prioritātēm,” atzina Valsts kontrolē.

Līdz ar to revīzijas iestāde rosina finansējumu mājokļa atbalsta programmai plānot EM budžetā vismaz trīs gadu periodam.