Pagarināts pieteikšanās termiņš dīkstāves pabalstam

Pievienot komentāru
Pagarināts pieteikšanās termiņš dīkstāves pabalstam
SIPA / SCANPIX

Pagarināts termiņš, kurā uzņēmumi var dīkstāves pabalstam pieteikt darbiniekus, kā arī noteiktas papildu darbinieku kategorijas, kas turpmāk varēs pretendēt uz dīkstāves pabalstu, aģentūru LETA informēja Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.165 “Noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” nosaka, ka iesniegumu par dīkstāvi šā gada aprīlī darba devējs VID var iesniegt līdz šā gada 20.maijam. Savukārt par dīkstāvi maijā iesniegumu var iesniegt līdz 31.maijam, bet par jūniju – līdz 30.jūnijam.

Arī gadījumā, ja dīkstāves pabalsts par aprīli pieprasīts līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, tas tiks pieņemts un izskatīts atbilstoši jaunajiem noteikumiem.

Atbilstoši grozījumiem dīkstāves pabalstam var pieteikt arī darbiniekus, kuri veic pedagoģisko vai radošo darbu valsts vai pašvaldību institūcijā vai kapitālsabiedrībā, un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī. Lai šie darbinieki dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī par laika posmu no 14. līdz 31.martam, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 1.jūnijam.

Savukārt, lai dīkstāves pabalstu varētu saņemt arī darbinieki, kuri vienlaikus veic saimniecisko darbību un kuru ieņēmumi no tās nepārsniedz 430 eiro mēnesī, iesniegums dīkstāves pabalstam jāiesniedz līdz 25.maijam.

Precizēts arī termina “eksports” lietojums – vērtējot saņemtos iesniegumus, tiks ņemts vērā, vai krīzes skartā darba devēja īstenotā preču un pakalpojumu eksporta apmērs un preču un pakalpojumu piegādes apmērs Eiropas Savienības teritorijā 2019.gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāk kā 500 000 eiro.

VID atgādina, ka arī gadījumos, ja uzņēmums nekvalificējas dīkstāves pabalstam atbilstoši kādam no izslēdzošajiem kritērijiem, iesniegums VID ir jāsniedz, jo, saņemot atteikumu, uzņēmuma darbinieki automātiski saņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izmaksāto dīkstāves palīdzības pabalstu.

Iesniegumu par dīkstāves pabalstu darba devējam ir jāiesniedz VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā, aizpildot tam īpaši izveidoto veidlapu. Dīkstāves pabalstu par aprīli jāpiesaka līdz šā gada 20.maijam, par maiju – līdz 31.maijam, bet par jūniju – līdz 30.jūnijam.

Attiecīgo iesniegumu VID izskatīs piecu darba dienu laikā un, ja uzņēmums atbildīs visiem MK noteikumos Nr.165 minētajiem kritērijiem, piecu darba dienu laikā pārskaitīs dīkstāves pabalstu uz darba devēja iesniegumā norādīto darbinieku kontiem kredītiestādēs vai pie maksājumu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā.

VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā par dīkstāves pabalstu izmaksu informē darba devēju, savukārt darba devējs – savus darbiniekus.

Uz dīkstāves pabalstu var pretendēt arī tie uzņēmuma darbinieki, kuri jau saņem vecuma vai izdienas pensiju, taču vienlaikus turpina darba gaitas.

Darba devējam nekavējoties jāinformē VID par dīkstāves pārtraukšanu darbiniekam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts, kā arī par citiem apstākļiem, kas ir pamats dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai.

Ar dīkstāves pabalstu paredzēts kompensēt neizmaksātās darba algas no šā gada 14.marta līdz 30.jūnijam.

Darba devēju sarakstu, kuru darbinieki saņēmuši dīkstāves pabalstu, VID publicē savā tīmekļa vietnē.

Vispārējā nodokļu režīmā strādājošo uzņēmumu darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek aprēķināts 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem iepriekšējos sešos mēnešos, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Mikrouzņēmuma darbiniekiem dīkstāves pabalsts tiek izmaksāts 50% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas mikrouzņēmumā par 2019.gada trešo un ceturto ceturksni, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Personām, kuras dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100% apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 eiro apmērā par kalendāra mēnesi.

Valdība ir lēmusi, ka dīkstāves pabalstus saviem darbiniekiem var saņemt tikai tie uzņēmumi, kuri līdz šim ir bijuši atbildīgi un godprātīgi darba devēji. Tādēļ, izvērtējot saņemtos uzņēmumu iesniegumus par dīkstāves pabalsta izmaksu, VID ir stingri jāvadās pēc kritērijiem, kas noteikti MK noteikumos.

Aktuālā informācija par atbalsta pasākumiem nodokļu jomā saistībā ar Covid-19 izraisītajām grūtībām un iespēju tiem pieteikties pieejama VID tīmekļvietnē sadaļā “Covid-19”, kā arī Finanšu ministrijas tīmekļvietnē “www.fm.gov.lv” sadaļā “Covid-19”.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var zvanīt uz īpaši šim nolūkam izveidoto VID atbalsta tālruni Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem 67120020, kā arī uzdot jautājumus rakstiski Elektroniskās deklarēšanās sistēmā sadaļā “Sarakste ar VID”.