Ražotāju cenām Latvijas rūpniecībā pieaugums par 0,6%

Komentāri
Ražotāju cenām Latvijas rūpniecībā pieaugums par 0,6%
Foto: LETA

Šā gada jūnijā salīdzinājumā ar maiju ražotāju cenas Latvijas rūpniecībā palielinājušās par 0,6%. Ražotāju cenu pārmaiņas mēneša laikā visvairāk ietekmēja cenu kāpums elektroenerģijā, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Gan vietējā tirgū realizētajai, gan eksportētajai rūpniecības produkcijai cenas palielinājās par 0,6%; tajā skaitā eksportam uz eiro zonas valstīm samazinājās par 0,1%, bet eksportam uz ārpus eiro zonas valstīm palielinājās par 1,0%.

Jūnijā, salīdzinot ar 2013. gada jūniju, kopējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā pieauga par 0,4%. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai ražotāju cenas palielinājās par 0,3%, bet eksportētajai produkcijai pieauga par 0,6%. Lielākā paaugstinošā ietekme bija cenu kāpumam koksnes un koka izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā (par 0,8 procentpunktiem), bet lielākā pazeminošā ietekme bija cenu samazinājumam datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā (par 0,6 procentpunktiem).

Ražotāju cenu pārmaiņas 2014. gada jūnijā

  Svari (%) Cenu pārmaiņas (%) 2014.gada jūnijā,salīdzinot ar
2014. gada maiju 2013. gada jūniju
Visa rūpniecības produkcija 100,0 0,6 0,4
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 2,1 0,2 -0,2
Apstrādes rūpniecība 73,5 0,4 0,7
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 20,4 1,5 -0,3
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 4,0 0,1 0,7
Vietējā tirgū realizētā produkcija 100,0 0,6 0,3
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 1,6 0,2 1,0
Apstrādes rūpniecība 54,8 0,1 1,3
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 36,9 1,4 -1,5
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 6,7 0,0 2,2
Eksportētā produkcija 100,0 0,6 0,6
no tās:
ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 2,6 0,1 -0,9
apstrādes rūpniecība 94,0 0,6 0,2
ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 1,2 0,9 -5,0

Avots: CSP

Ražotāju cenu pārmaiņas % pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi

Avots: CSP

Avots: CSP

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz vairāk nekā 660 uzņēmumi, kas indeksa aprēķiniem katru mēnesi CSP paziņo ap 3,1 tūkstoti cenu, no tām 1,6 tūkstoši – par vietējā tirgū un 1,5 tūkstoši – par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

Lasi vēl