Kas Latvijai vēl jādara, lai mūs uzņemtu attīstītāko valstu klubiņā? VIDEO!

0 Komentāru
Kas Latvijai vēl jādara, lai mūs uzņemtu attīstītāko valstu klubiņā? VIDEO!
LETA

Gatavojoties Latvijas uzņemšanai attīstīto valstu klubā OECD, tā eksperti izvērtējuši mūsu valsts darba un sociālo politiku. Par ekonomiskās izaugsmes rādītājiem Latvija saņēmusi atzinību, taču sociālajā jomā joprojām ir daudz darāmā. Lielākās problēmas – jau sen zināmā sociālā nevienlīdzība, nabadzība, bezdarbs.

Visticamāk, jau šogad Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija lems par Latvijas uzņemšanu šajā organizācijā. Pirmsiestāšanās procesā organizācija veica dažādu nozaru izvērtējumu. Labklājības jomā ziņojums Latvijai ir kopumā labvēlīgs, un OECD nodarbinātības komiteja Latvijas uzņemšanu organizācijā atbalsta.

Lai gūtu priekšstatu par situāciju Labklājības jomā, OECD eksperti vairākkārt apmeklēja Latviju un analizēja vairāku gadu statistiku.

“IKP pieaugums Latvijā no 2000. līdz 2015. gadam, salīdzinot ar OECD valstīm, ir bijis iespaidīgs, un, ja nebūtu bijusi krīze, tas, iespējams, būtu vēl lielāks,” pauda Monika Kvīezere, OECD eksperte.

Ar daudz mazāku entuziasmu OECD eksperti gan runā par Latvijas sniegumu sociālajā politikā. Problemātiskas aizvien ir jomas, par ko tiek runāts gadiem ilgi – ievērojamās atšķirības starp nabadzīgajiem un bagātajiem, zemais darba ražīgums, bezdarbs, emigrācija un demogrāfijas problēmas.

Foto

“Ir daudz lietu, ko var darīt, lai mazinātu nevienlīdzību – tā ir izglītības politika, tā ir bērnu politika, darba tirgus politika, arī nodokļu sistēma un pabalsti,” pauda Kvīezere.

Latvijas iedzīvotāju skaits pēdējos 25 gados ir samazinājies par 25%, kas izskaidrojams gan ar dzimstības samazināšanos, gan emigrāciju. Pēdējos 10 gados aizbraukuši aptuveni 10% iedzīvotāju. Latvijas izaicinājums ir atgriezt šos migrantus atpakaļ. Neviens neatgriezīsies, kamēr viņam nebūs nopietns iemesls to darīt.

Organizācijas eksperti pauž pārliecību, ka Latvijā aizvien pastāv risks nevienlīdzības plaisas palielinājumam. Viens no faktoriem, kas to ietekmē, ir aplokšņu algas, kas iecirtīs robu nākotnes pensionāru ienākumos.

Video

0 Komentāru