FKTK apstiprinājusi “ABLV Bank” kreditoru izvērtēšanas metodoloģiju

1 komentārs
FKTK apstiprinājusi “ABLV Bank” kreditoru izvērtēšanas metodoloģiju
SINTIJA ZANDERSONE, LETA

Trešdien, 6. martā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ārkārtas sēdē apstiprinājusi likvidējamās “ABLV Bank” kreditoru izvērtēšanas metodoloģiju, aģentūru LETA informēja FKTK Komunikācijas daļas vadītāja Ieva Upleja.

Metodoloģijas izstrādes gaitā tā tika skaņota ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu un veikti attiecīgi papildinājumi.

FKTK 2018.gada 5.martā saņēma “ABLV Bank” akcionāru sapulces lēmumu par pašlikvidācijas procesu, kā arī pašlikvidācijas plāna pieteikumu, savukārt pērnā gada 12. jūnijā FKTK padome pieņēma lēmumu atļaut bankas pieteikto pašlikvidācijas procesu. Turpmāk saskaņā ar FKTK kontrolēto “ABLV Bank” pašlikvidācijas plānu starptautiska zvērinātu revidentu komanda no komercsabiedrības “Ernst&Young” bankas likvidatoru uzdevumā izstrādāja metodoloģiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) un sankciju atbilstības kontrolei, lai novērstu iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un sankciju prasību pārkāpšanu/apiešanu finanšu līdzekļu izmaksu procesā bankas kreditoriem.

“Šajā procesā FKTK kā banku uzraugu saskaņā ar mūsu likuma garu vadīja divi motīvi – “ABLV Bank” noguldītāju interešu aizsardzība, nodrošinot viņu līdzekļu izmaksu, un, protams, aizdomīgas naudas kontrole un ziņošana attiecīgajām iestādēm, ja kas tāds tiek konstatēts. Šīm abām lietām jābūt līdzsvarā, un to nodrošinās nule saskaņotā metodoloģija. Viedokļi ir bijuši dažādi, strīdi bijuši karsti, tāpēc arī process bija ieildzis, tomēr tagad pirms gada sāktais bankas pašlikvidācijas process FKTK kontrolē var virzīties tālāk,” norādīja FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

Viņš norādīja, ka, lai sāktu metodoloģijas piemērošanu un izmaksu mehānisma ieviešanu, bija jāizstrādā pati metodoloģija un FKTK bija jāsaņem arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta atbalsts.

“Saskaņošanas process tika pabeigts šonedēļ, un mēs tūlīt virzījāmies tālāk ar attiecīgu FKTK padomes lēmumu. No mūsu puses šajā laika posmā tika ieguldīts liels darbs, proti, metodoloģijā ir iekļauti vairāk nekā 1000 FKTK labojumi un priekšlikumi. Šādā veidā īstenota “ABLV Bank” likvidācija Latvijā notiek pirmo reizi, tāpēc visiem pieņemama optimālā risinājuma sasniegšana, protams, prasīja laiku. Vēlos uzsvērt, ka tieši pašlikvidācija, kuru cieši un īpašā veidā uzrauga FKTK, ir tas ceļš, kurā varam vispilnīgāk īstenot kreditoru naudas papildu kontroli, lai novērstu noziedzīgā ceļā iegūtu naudas līdzekļu atgriešanos Latvijas finanšu sistēmā,” skaidroja Putniņš.

FKTK pilnvaroto personu grupa “ABLV Bank” uzraudzībai tuvākajā laikā veiks klātienes uzraudzību bankā metodoloģijas ieviešanas fāzē, lai pārliecinātos, ka tās ieviešana un piemērošana notiek atbilstoši metodoloģijā paredzētajam.

Turpmāk atbilstoši kontrolētā likvidācijas procesa posmiem regulāri tiks sagatavoti veicamo izmaksu saraksti ar tiem kreditoriem, par kuriem jau veiktas atbilstības pārbaudes un kas atbilst metodoloģijā definētajām prasībām. FKTK turpinās uzraudzīt izmaksu norisi un veiks pārbaudes par to, kā tiek ievērota saskaņotā metodoloģija. Arī izmaksu procesa gaitā FKTK turpinās uzraudzīt likvidatoru darbību aktīvu pārvaldīšanā, to saglabāšanā, lai aizsargātu bankas kreditoru intereses.

FKTK atbilstoši Kredītiestāžu likumam un metodoloģijā īpaši izveidotajam kontroles mehānismam turpinās uzraudzīt likvidatoru darbību līdz pašlikvidācijas procesa noslēgumam, lai nodrošinātu procesa tiesiskumu un kreditoru interešu ievērošanu.

“ABLV Bank” likvidators Arvīds Kostomārovs aģentūrai LETA pauda gandarījumu, ka likvidatoru piesaistītā neatkarīgo starptautisko ekspertu sagatavotā metodoloģija pēc vairāk nekā pusgada darba ir apstiprināta.

Viņš norādīja, ka metodoloģijā ietvertās pārbaudes būs stingrākas par ierastajām bankas klientu pārbaudēm. Likvidatori katram no kreditoriem sniegs precīzāku informāciju par tālāko procesu, kā arī “Ernst&Young” varēs pieprasīt papildu informāciju metodoloģijā paredzēto pārbaužu veikšanai. Kostomārovs pauda pārliecību, ka metodoloģijas apstiprināšana mazinās iespējamās starptautiskās tiesvedības no kreditoru puses, kuru līdzekļi jau vairāk nekā gadu ir iesaldēti likvidējamā bankā.

“Ņemot vērā darbu, kas veikts pēdējā gada laikā, mēs ticam, ka atbildīgajām institūcijām mūsu pieredze būs vērtīga arī pārmaiņu īstenošanai finanšu nozarē kopumā, jo īpaši ņemot vērā pēdējā gada laikā paustās bažas par naudas atmazgāšanas novēršanu. Esam pārliecināti, ka FKTK saskaņotā metodoloģija tiks atzinīgi novērtēta arī no “Moneyval” puses, kas analizēs Latvijas veikumu tās sniegto rekomendāciju ieviešanā. Jauniegūtās pieredzes izmantošana apliecinās patiesu Latvijas vēlmi stiprināt finanšu jomas starptautisko reputāciju, kas joprojām ir stipri iedragāta. Esam droši, ka šādu pieeju atbalsta gan Latvijas Finanšu nozares asociācija, gan Latvijā licencētās kredītiestādes,” norādīja Kostomārovs.

Jau vēstīts, ka Eiropas Centrālā banka no 2018.gada 12.jūlija ir anulējusi “ABLV Bank” izsniegto licenci.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, “ABLV Bank” akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma sākt bankas pašlikvidāciju, bet FKTK padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva “ABLV Bank” sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.

“ABLV Bank” problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (“FinCEN”) paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas “ABLV Bank” par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. “FinCEN” publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka “ABLV Bank” vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām.

1 komentārs