Finanšu ministrija bažīga par ES līdzfinansētu projektu nākotni transporta un sakaru jomā

1 komentārs
Finanšu ministrija bažīga par ES līdzfinansētu projektu nākotni transporta un sakaru jomā
DMITRIJS SUĻŽICS, F64

Finanšu ministrijai ir bažas par Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansētu projektu nākotni transporta un sakaru jomā, teikts ministrijas sagatavotajā ikmēneša atskaitē par ES fondu ieviešanas gaitu.

Ziņojumā Finanšu ministrija izsaka bažas par VAS “Latvijas dzelzceļš” īstenotajiem projektiem “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija”, kurā ES līdzfinansējums veido 21,25 miljonus eiro, “Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība” ar ES līdzfinansējumu 31,13 miljoni eiro, kā arī “Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība” ar ES līdzfinansējumu 37 miljoni eiro.

Finanšu ministrijā norādīja, ka projektu ieviešana ir aizkavējusies par vairāk nekā pusgadu ilgstošu iepirkuma procedūru dēļ – iesniegtas sūdzības Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī piedāvājumos ir izmaksu pieaugums 30-40% robežās salīdzinājumā ar paredzēto budžetu.

“Latvijas dzelzceļa” padome ir nolēmusi rīkot jaunu iepirkumu visiem trim projektiem, pārskatot prasības, tostarp tehnisko specifikāciju. Lai varētu izsludināt iepirkumus, “Latvijas dzelzceļš” plāno rosināt Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) pagarināt projektu ieviešanas termiņus līdz maksimāli pieļaujamajam – 2023.gada 31.decembrim. Tomēr Finanšu ministrijā piebilda, ka atkārtotu iepirkumu problēmu rašanās gadījumā pastāv risks par projektu sekmīgu ieviešanu līdz 2014.-2020.gada plānošanas perioda beigām.

Tāpat ministrija pauž bažas par “Latvijas dzelzceļa” projekta “Vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas ieviešana”, kurā patlaban notiek plānošanas darbi. Projekta ietvaros paredzētās vienotas vilcienu kustības plānošanas un vadības informācijas sistēmas izstrādi un ieviešanu nodrošinās, izbūvējot jaunu ēku zemes gabalā Akmeņu ielā 21A, Rīgā.

Patlaban noslēguma fāzē ir darbs pie Vienota vilcienu kustības vadības centra ēkas būvprojekta minimālajā sastāvā darba uzdevuma sagatavošanas, atbilstoši iekārtu tehniskajai specifikācijai. “Ņemot vērā, ka sistēmas izstrāde un ieviešana ir cieši saistīta ar jaunas ēkas būvniecību Akmeņu ielā 21A, tad jebkura kavēšanās ēkas būvniecības iepirkuma dokumentācijas izstrādē, iepirkumā un būvniecības darbu laikā varētu paaugstināt riskus, ka projekts varētu netikt pabeigts tam paredzētajā laikā,” sacīja ministrijā.

Tāpat ministrijā pauda bažas par Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) īstenoto projektu “Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošana lauku teritorijās” ar ES līdzfinansējumu 39,72 miljoni eiro. Patlaban CFLA ir apturējusi maksājumus šim projektam, šādu lēmumu pamatojot ar saņemto sūdzību par iespējamo dokumentu viltošanu un krāpšanu projekta atbalsta pakalpojuma sniegšanas ietvaros. Sūdzība iesniegta izvērtēšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā, kas sūdzību pārsūtījis Valsts policijai. Aprīlī tika sākta resoriskā pārbaude par iespējamiem pārkāpumiem LVRTC atbildīgo amatpersonu rīcībā.

Lai CFLA sadarbībā ar Satiksmes ministriju varētu lemt par maksājumu atjaunošanu un projekta turpināšanas iespējām ar ES līdzfinansējumu, nepieciešamas atbildes no kompetentajām institūcijām, kā arī no LVRTC argumentēts pamatojums par projektā plānoto rādītāju samazinājumu, kā arī noslēgto pakalpojuma, projektēšanas un būvniecības līgumu izpildes pamatojošie dokumenti un šajos līgumos veikto izmaiņu pamatojumi un saskaņojumi no LVRTC.