Tuvāko gadu laikā cer panākt, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirība nepārsniedz 14%

1 komentārs
Tuvāko gadu laikā cer panākt, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirība nepārsniedz 14%
PIXABAY

Ministru kabinetā skatīs “Plānu sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2021.-2023. gadam”, kurā par vienu no mērķiem izvirzīta apņemšanās panākt, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirība nepārsniedz 14,1%.

Plāna mērķis ir nodrošināt integrētu, mērķtiecīgu un efektīvu politiku, kas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju īstenošanu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti trīs rīcības virzieni – sieviešu un vīriešu vienlīdzīgas tiesības un iespējas darba tirgū un izglītībā, ar dzimumu saistītas vardarbības un vardarbības ģimenē un dzimumu līdztiesības integrētās pieejas stiprināšana nozaru politikās.

Dokumenta autori iecerējuši līdz 2024. gadam sasniegt kopumā trīs ar līdztiesībām saistītus rezultātus, proti, plānots līdz 2024. gada sākumam nodrošināt, ka sieviešu un vīriešu darba algas atšķirība nepārsniedz 14,1%, digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss nav zemāks par 50 punktiem un Pasaules Ekonomikas foruma dzimumu līdztiesības indeksā Latvijas rādītājs nav zemāks par 0,785 viena punkta skalā.

Paredzēts, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2023. gada dzimumu līdztiesības indeksā Latvijas rādītājs nebūs zemāks par 62 punktiem 100 punktu skalā.

Lai panāktu šos rezultātus, plānota virkne dažādu pasākumu, kas veicami turpmāko divu gadu laikā. To vidū iecerēti forumi un videostāsti, kā arī tematiskie, atbalsta, izglītojošie un labās prakses pasākumi. Vienlaikus plānots veikt arī dažādus grozījumus tiesību aktos.

1 komentārs