Līdz 1. jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija

1 komentārs
Līdz 1. jūnijam vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija
RŪTA KALMUKA, F64

Vairākām iedzīvotāju kategorijām līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2019. gadu, informēja Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Tas attiecas arī uz tiem iedzīvotājiem, kam saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tā kā ārkārtējās situācijas dēļ VID nepieņem klientus klātienē, dienests aicina iesniegt deklarāciju elektroniski, VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS), kas ir arī ērtāk un vienkāršāk.

Līdz 1. jūnijam ieskaitot gada ienākumu deklarācija obligāti jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuri 2019. gadā ir veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c., ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisku nodokli.

Tāpat līdz 1. jūnijam deklarācija obligāti jāiesniedz tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2019. gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Tāpat gada ienākumu deklarācija līdz šī gada 1.jūnijam obligāti jāiesniedz, ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar progresīvās likmes piemērošanu (20% – ienākumam līdz 20 004 eiro, 23% – ienākumam, kas pārsniedz 20 004 eiro, bet nepārsniedz 62 800 eiro, 31,4% – ienākumam, kas pārsniedz 62 800 eiro), vai ja rodas pienākums piemaksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli saistībā ar gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu – jāpārliecinās, vai galvenā ienākumu gūšanas vieta gada laikā piemēro VID prognozēto neapliekamo minimumu atbilstoši ienākumam.

Savukārt, ja personas kopējie gada ienākumi 2019.gadā pārsniedz 62 800 eiro, deklarācija obligāti jāiesniedz līdz šī gada 1.jūlijam ieskaitot.

Gadījumā, ja personai, aizpildot gada ienākumu deklarāciju par 2019.gadu, ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā, pie noteiktiem nosacījumiem nodokļa piemaksas termiņš tiek pagarināts. Proti, 2018. un 2019. gada ienākumu deklarācijā aprēķinātās nodokļa samaksas termiņš ir 2020. gada 1. decembris tām personām, kuru ar nodokli apliekamie gada ienākumi atbilst šādiem nosacījumiem: 2018. gadā tie nepārsniedz 55 000 eiro, bet 2019.gadā – 62 800 eiro, tie ir saņemti tikai Latvijā, no tiem izmaksas vietā ir ieturēts nodoklis, tiem ir tiesības piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus, piemēram, algota darba ienākumi, autoratlīdzība, pensijas, darbnespējas pabalsti, ienākumi no uzņēmuma līguma, ja persona nav reģistrējusi saimniecisko darbību, u.c..

Tāpat budžetā piemaksājamo summu var samazināt vai pilnībā izlīdzināt, pievienojot gada ienākumu deklarācijai čekus, kvītis vai citus attaisnojuma dokumentus par attiecīgajā gadā veiktajiem maksājumiem par ārstniecību, izglītību un citiem attaisnotajiem izdevumiem.

Visos pārējos gadījumos nodokļa starpība, kas izveidojusies par 2019.gadu, ir jāiemaksā valsts budžetā līdz 16.jūnijam vai, ja ienākumi pārsniedz 62 800 eiro, līdz 16.jūlijam. Tāpat var arī vērsties VID ar iesniegumu un vienoties par personai pieņemamu maksājumu grafiku.

Ja persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, konstatē, ka aprēķinātā nodokļa piemaksas summa nepārsniedz vienu eiro, to neuzskata par nodokļa parādu un valsts budžetā tā nav jāiemaksā.

Tie iedzīvotāji, uz kuriem neattiecas neviens no augstāk minētajiem kritērijiem, taču kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par apmaksātajiem ārstniecības, izglītības, bērnu interešu izglītības pakalpojumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai citiem attaisnotajiem izdevumiem, to var darīt visa 2020. gada laikā. Brīvprātīgo gada ienākumu deklarāciju par 2019. gadu var iesniegt līdz pat 2023. gada 16. jūnijam, savukārt visa 2020. gada laikā vēl var iesniegt deklarācijas arī par trim iepriekšējiem gadiem (2019., 2018. un 2017.).

Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.