LDDK: Budžeta izstrādes procesā jāņem valsts attīstības dokumentos noteiktie mērķi

0 Komentāru
LDDK: Budžeta izstrādes procesā jāņem valsts attīstības dokumentos noteiktie mērķi
IMAGO IMAGES/SCANPIX

Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina valdību 2022.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā ņemt vērā valsts attīstības dokumentos noteiktos mērķus, teikts LDDK padomes pozīcijā par 2022.gada valsts budžeta projektu.

Otrdien ministru un sociālo partneru veidojošajā Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sanāksmē tiek diskutēts par 2022.gada budžetu.

Darba devēju pozīcijā pausts aicinājums 2022.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā balstīties uz valsts attīstības dokumentiem, proti, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027.gadam prioritātēm, kā arī Latvijas stratēģiju klimatneitralitātes sasniegšanai līdz 2050.gadam un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam.

LDDK aicina valdību 2022.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā ņemt vērā valsts attīstības dokumentos noteiktos mērķus un sasniedzamos rādītājus valsts ilgtermiņa līdzsvarotai izaugsmei, ekonomikas konkurētspējai un nozaru attīstībai un nodrošināt nepieciešamās investīcijas mērķu sasniegšanai.

“2022.gads ir būtisks ekonomikas atveseļošanai un krīzes radīto izaugsmes iespēju izmantošanai un ekonomikas transformācijā, tāpēc ir jāpanāk uzņēmējdarbības un investīciju vides ievērojams uzlabojums, jāpalielina ieguldījumi pētniecībā un attīstībā,” uzskata LDDK.

LDDK pauž, ka tā pieņem zināšanai Finanšu ministrijas (FM) izstrādātās makroekonomisko radītāju prognozes, vispārējās valdības budžeta bilanci un parādu 2021.-2024.gadam un informāciju par bāzes izdevumiem 2022.-2024.gadam, izdevumu pārskatīšanas rezultātiem, pieprasīto finansējumu prioritārajiem pasākumiem 2022., 2023. un 2024.gadam.

Tajā pašā laikā LDDK aicina valdību un politiķus pieņemt atbildīgus lēmumus un ievērot ilgtspējīgu valdības parādu līdz 50% apmērā no ieksžemes kopprodukta (IKP).

Savukārt, lai LDDK varētu sniegt konceptuālu atbalstu 2022.gada valsts budžetam, darba devēju organizācija aicina sasaukt Budžeta un nodokļu politikas trīspusējās sadarbības apakšpadomi un NTSP par budžeta ieņēmumu daļu. LDDK vēlas gūt detalizētu informāciju par prognozēto nodokļu ieņēmumu sadaļu, proti, par plānoto ietekmi no nodokļu un citu tiesību aktu izmaiņām, ēnu ekonomikas mazināšanas pasākumiem un konkurētspējas veicināšanas pasākumiem.

LDDK arī aicina atbildīgās ministrijas skaidrot un papildināt vērtējumu par pieaugošās inflācijas sagaidāmo ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību, nozaru konkurētspēju un iespējamo valdības rīcību inflācijas ierobežošanai un kompensēšanai.

LDDK arī vēlas skaidrojumu par finansiāli ietilpīgākajiem prioritārajiem pasākumiem, to ietekmi uz stratēģisko mērķu sasniegšanu, kuriem ministrijas ir pieprasījušas finansējumu;.

Darba devēju organizācija vēla gūt arī informāciju par visa veida publisko finanšu resursu pieejamību, to veidojošajām komponentēm, kā arī par plānotajām publiskajām investīcijām, to atdeves rādītājiem un ietekmi uz valsts stratēģisko mērķu sasniegšanu.

LDDK arī aicina vistuvākajā laikā atgriezties pie dialoga par Latvijas darbaspēka nodokļu un citu izmaksu konkurētspēju, lai sagatavotu priekšlikumus to samazināšanai līdz konkurētspējīgam līmenim Baltijas mērogā.

0 Komentāru