Latvijā sievietes pelna vidēji par 15,9% mazāk nekā vīrieši

1 komentārs

Jaunākā ekonomiskā statistika atgādina par dzimumu nevienlīdzību Latvijā. Pērn sievietēm vidējā stundas bruto darba samaksa bija par aptuveni 16% zemāka nekā vīriešiem.

Nozaru perspektīvā lielākā atalgojuma atšķirība starp dzimumiem vērojama finanšu un apdrošināšanas sektorā. Atšķirības šeit sasniedz pat 26%. Līdzīgi arī nekustamo īpašumu segmentā, kā arī veselības un sociālās aprūpes nozarē.

Savukārt vismazākās atšķirības un pat algas “šķēre” sievietēm par labu bijušas izglītības jomā, kā arī būvniecībā un transportā. Atskatoties uz situāciju pirms dažiem gadiem, var gan novērot, ka tendences ir pozitīvas un kopā atšķirības sieviešu un vīriešu atalgojumā samazinās.

“Kopš 2014. gada šī atšķirība Latvijā pakāpeniski samazinās. Arī Eiropas Savienībā ļoti lēnām ir tendence samazināties katru gadu,” norāda Centrālās statistikas pārvaldes Darba samaksas statistikas daļas vadītāja Lija Luste.