EST noraida “ABLV Bank” apelācijas sūdzību par bankai nelabvēlīgo spriedumu saistībā ar tās maksātnespēju

0 Komentāru
EST noraida “ABLV Bank” apelācijas sūdzību par bankai nelabvēlīgo spriedumu saistībā ar tās maksātnespēju
KASPARS KRAFTS, F64

Eiropas Savienības tiesa (EST) 6.maijā noraidīja “ABLV Bank” apelācijas sūdzību lietā, kurā banka vērsās pret Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 2018.gada 23.februārī pieņemtajiem lēmumiem, pēc kuriem bankas akcionāri pieņēma lēmumu par bankas likvidāciju, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Banka 2018.gadā lūdza EST pārbaudīt, vai Eiropas Savienības (ES) institūcijas varēja lemt par bankas likvidāciju, kā arī, vai ES institūcijas pietiekami izvērtēja bankas finanšu situāciju.

2019.gada 6.maijā EST bankas prasību noraidīja pilnībā, kā arī uzdeva tai atlīdzināt ECB tiesāšanās izdevumus.

Banka iesniedza apelācijas sūdzību. Ar apelācijas sūdzībām banka lūdza atcelt attiecīgi EST spriedumu, kurā tiesa kā nepieņemamas noraidīja to prasības atcelt ECB 2018.gada 23.februāra aktus, ar kuriem tā bija paziņojusi, ka “ABLV Bank” un tās meitasuzņēmums “ABLV Bank Luxembourg” kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga.

ECB lūdza tiesu noraidīt apelācijas sūdzības kopumā kā acīmredzami nepamatotas vai, pakārtoti, noraidīt tās kā daļēji nepieņemamas un daļēji nepamatotas, kā arī piespriest apelācijas sūdzību iesniedzējiem atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Savukārt Eiropas Komisija (EK) lūdza tiesu aizstāt apelācijas tiesvedībā pārsūdzētā EST 2019.gada 6.maija rīkojuma 34.punktā ietverto argumentāciju.

Tiesa ceturtdien apelācijas sūdzību noraidīja. Tāpat bankai ir uzlikts pienākums atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, bet EK lūgumu par argumentācijas maiņu tiesa nosaukusi par nepieņemamu prasību.

Iepriekš vēstīts, ka “ABLV Bank” un tās lielākie akcionāri 2018.gada 3.maijā iesniedza EST prasību pieteikumus pret ECB un VNV. Bankas advokāti no “DLA Piper” Vācijas biroja “ABLV Bank” un tās divu lielāko akcionāru vārdā kopumā iesniedza četrus pieteikumus – divus pret ECB un divus pret VMV.

Pieteikumos tika minēti vairāki iespējamie pārkāpumi, ko varētu būt izdarījušas ECB un VNV. Tie aptver pilnvaru pārsniegšanu, samērīguma un vienādas attieksmes neievērošanu, kā arī citus pārkāpumus, un uzskaita virkni nopietnu iebildumu pret veidu, kādā tika pieņemts lēmums par to, vai banka bija vai varēja nonākt finanšu grūtībās (failing or likely to fail).

Pieteikumā bija lūgts izvērtēt ECB un VNV 2018.gada 23.februārī pieņemtos lēmumus, kas piespieda “ABLV Bank” akcionārus izlemt par bankas likvidāciju. Bankā norādīja, ka ir jāizvērtē, vai ECB un VNV pamatoti novērtēja “ABLV Bank” finanšu situāciju, un vai tās vispār bija tiesīgas lemt par to, ka banka ir jālikvidē.

0 Komentāru