ES Atveseļošanas fonda plāna līdzekļus ieguldīs Tieslietu mācību centra izveidē, kā arī “E-lietas” un UR sistēmas modernizācijā

3 komentāri
ES Atveseļošanas fonda plāna līdzekļus ieguldīs Tieslietu mācību centra izveidē, kā arī “E-lietas” un UR sistēmas modernizācijā

13. jūlijā apstiprinātais Latvijas Atveseļošanas fonda plāns paredz finansējuma piešķiršanu Tieslietu mācību centra izveidei, “E-lietas” ieviešanai un Uzņēmuma reģistra (UR) informācijas sistēmas modernizācijai, informēja Tieslietu ministrijas (TM) pārstāve Lana Mauliņa.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) sacīja, ka Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda līdzekļi tiks ieguldīti ne tikai tieslietu pakalpojumu digitalizācijas turpināšanā, bet arī tieslietu sistēmas attīstībā, lai ilgtermiņā uzlabotu tieslietu sistēmas kvalitāti un tās sniegtos pakalpojumus iedzīvotājiem.

Lasi  vēl: Oficiāli: apstiprināts 1,82 miljardu eiro apjomīgais Latvijas Atveseļošanas fonda plāns

Atveseļošanās fonda līdzekļi tiks ieguldīti Tieslietu mācību centra izveidē, kas paredz uzlabot tiesnešu, prokuroru, tiesu un prokuratūras darbinieku, kā arī specializēto izmeklētāju kvalifikāciju. Turklāt ir paredzēts, ka Tieslietu mācību centrs sekmēs tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu izaugsmi un attīstību, kā arī lietu iztiesāšanas ātrumu un kvalitāti.

Šī gada 18.jūnijā Tieslietu padome vienbalsīgi atbalstīja TM rosinājumu veidot vienotu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas centru. Līdz 2024.gada beigām tiek plānots izstrādāt normatīvo aktu bāzi, uz kuras pamata tiks izveidots mācību centrs, tā modelis, mācību programmas un infrastruktūra.

Fonda līdzekļi tiks ieguldīti arī “E-lietas” projektā, lai nodrošinātu digitālo transformāciju tieslietu un iekšlietu sistēmā. “E-lietas” programma paredz ieviest elektronisku lietu izmeklēšanas, tiesvedības un sodu izpildes procesu, nodrošinot lietas dalībniekiem un citām procesā iesaistītajām personām elektroniski pieejamu informāciju par lietu, sākot no pirmstiesas procesa un beidzot ar nolēmuma izpildi. Piemēram, procesā iesaistītajām personām vienuviet būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem jebkurā laikā, iesniegt vai aizpildīt elektroniskās veidlapas, elektroniski saņemt nolēmumu ar juridisko spēku, veikt nodevu un procesuālo izdevumu apmaksu, aplūkot nozīmētos tiesas sēžu datumus, audio un video protokolus, kā arī elektroniski veikt saziņu ar tiesu un saņemt citus pakalpojumus tiešsaistē, ļaujot ātrāk un efektīvāk īstenot savas likumiskās tiesības un intereses konkrētajā procesā.

Tāpat tiek plānots izveidot ilgtspējīgu un uz pašapkalpošanās balstītu UR informācijas sistēmu. Tiek paredzēts, ka projekta īstenošana sekmēs laika un izmaksu ietaupījumu UR klientiem, savukārt pakalpojumu pārrobežu pieejamība veicinās arvien vairāk citu valstu rezidentu interesi izvēlēties Latviju savas uzņēmējdarbības uzsākšanai, kas savukārt uzlabotu Latvijas konkurētspēju, uzņēmējdarbības vides attīstību un ilgtspējību, kā arī investīciju piesaisti.

Atveseļošanas fonda plāns ir jauna Eiropas Komisijas centralizēti pārvaldīta budžeta programma, kas izveidota papildus 2021.līdz 2027.gada plānošanas perioda ES daudzgadu budžetam. Tā mērķis ir atbalstīt reformas un investīcijas, kas saistītas ar pāreju uz zaļo un digitālo ekonomiku, kā arī mazināt krīzes radīto sociālo un ekonomisko ietekmi.

3 komentāri