EK pieņem paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem, lai veicinātu “efektīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu”

0 Komentāru
EK pieņem paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem, lai veicinātu “efektīvu un taisnīgu nodokļu sistēmu”
ZUMAPRESS/SCANPIX

Eiropas Komisija 18.maijā pieņēma paziņojumu par uzņēmējdarbības nodokļiem 21.gadsimtā, lai veicinātu “stabilu, efektīvu un taisnīgu uzņēmējdarbības nodokļu sistēmu” Eiropas Savienībā (ES), aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

Tajā izklāstīts gan ilgtermiņa, gan īstermiņa redzējums par to, kā atbalstīt Eiropas atveseļošanos pēc Covid-19 pandēmijas un kā turpmākajos gados nodrošināt pienācīgus publiskos ieņēmumus. Tā mērķis ir radīt taisnīgu un stabilu uzņēmējdarbības vidi, kas var veicināt ilgtspējīgu un darbvietas radošu izaugsmi ES un palielināt atvērto stratēģisko autonomiju. Paziņojumā ir ņemts vērā progress, kas panākts G20 valstu un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) diskusijās par globālo nodokļu reformu.

Paredzēts, ka EK līdz 2023.gadam nāks klajā ar jaunu uzņēmējdarbības nodokļu sistēmu ES, kas samazinās administratīvo slogu, likvidēs nodokļu šķēršļus un vienotajā tirgū radīs uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi. Pēc EK paustā, “Uzņēmējdarbība Eiropā: Ienākumu nodokļu sistēma” (BEFIT) nodrošinās ES vienotu noteikumu kopumu par uzņēmumu ienākuma nodokli, kas paredz taisnīgāku nodokļu uzlikšanas tiesību sadalījumu starp dalībvalstīm.

Prognozēts, ka BEFIT mazinās birokrātiju un atbilstības nodrošināšanas izmaksas, ierobežos nodokļu apiešanas iespējas un atbalstīs ES darbvietas un investīcijas vienotajā tirgū. BEFIT aizstās neizlemto priekšlikumu par kopējo konsolidēto uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi, kurš tiks atsaukts. EK sāks plašāku pārdomu procesu par nodokļu politikas nākotni ES, kuru rezultātā 2022.gadā notiks nodokļu simpozijs par “ES nodokļu struktūru virzībā uz 2050.gadu”.

18.maijā publicētajā paziņojumā ir arī noteikta nodokļu programma nākamajiem diviem gadiem ar pasākumiem, kas veicina produktīvas investīcijas un uzņēmējdarbību, labāk aizsargā valstu ieņēmumus un atbalsta zaļo un digitālo pārkārtošanos. Tam pamatā ir vērienīgais ceļvedis, kas izklāstīts Nodokļu jomas rīcības plānā, ar ko EK nāca klajā pagājušajā vasarā.

Pasākumi ietvers lielākas publiskās pārredzamības nodrošināšanu, ierosinot, ka dažiem lieliem uzņēmumiem, kas darbojas ES, jāpublicē savas faktiskās nodokļu likmes, jauni nodokļu apiešanas novēršanas pasākumi tiks vērsti arī pret pastkastītes uzņēmumu ļaunprātīgu izmantošanu.

Tāpat pasākumi ietvers atbalstu ekonomikas atveseļošanai, risinot jautājumu par pašreizējā uzņēmumu nodokļu sistēmā pastāvošajiem stimuliem, kas sekmē parādsaistību uzņemšanos un kas uzņēmumu aizņēmuma finansēšanu ļauj vērtēt labvēlīgāk nekā pamatkapitāla finansēšanu. EK skaidroja, ka šā priekšlikuma mērķis būs mudināt uzņēmumus finansēt savu darbību, izmantojot pašu kapitālu, nevis aizņemoties.

EK 18.maijā pieņēma Ieteikumu par vietējo nodokļu režīmu attiecībā uz zaudējumiem. Ieteikumā dalībvalstis tiek mudinātas ļaut uzņēmumiem pārnest zaudējumus vismaz uz iepriekšējo fiskālo gadu. Tas nāks par labu uzņēmumiem, kuri bija rentabli gados pirms pandēmijas, ļaujot tiem kompensēt savus 2020. un 2021.gada zaudējumus ar nodokļiem, ko tie samaksājuši pirms 2020.gada. Šis pasākums jo īpaši nāks par labu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

EK skaidroja, ka 18.maijā pieņemtais paziņojums ir daļa no plašākas ES nodokļu reformas programmas turpmākajiem gadiem. Papildus paziņojumā izklāstītajām uzņēmumu ienākuma nodokļa reformām EK drīzumā nāks klajā ar pasākumiem, ar kuriem digitālajā ekonomikā nodrošināt taisnīgu nodokļu politiku. EK ierosinās digitālo nodevu, kas kalpos par ES pašu resursu. EK arī drīzumā ierosinās Enerģijas nodokļu direktīvas un oglekļa ievedkorekcijas mehānisma (CBAM) pārskatīšanu paketes “Gatavi mērķrādītājam 55%” un Eiropas zaļā kursa kontekstā.
0 Komentāru