ECB Rīgā nolemj pielikt punktu eirozonas valstu ekonomikas papildu stimulēšanai

0 Komentāru
ECB Rīgā nolemj pielikt punktu eirozonas valstu ekonomikas papildu stimulēšanai
LNT Ziņas

Eiropas Centrālā banka (ECB) ceturtdien, 14. jūnijā, nolēma nemainīt bāzes procentlikmi un paziņoja, ka decembrī tiks pārtraukta obligāciju uzpirkšanas programma.

ECB padomes sēdē Rīgā galveno bāzes procentlikmi nolemts saglabāt 0% līmenī.

Padome arī nolēma saglabāt noguldījumu iespējas uz nakti likmi -0,4% līmenī un aizdevumu iespējas uz nakti likmi 0,25% līmenī.

Šīs likmes ir spēkā kopš 2016.gada 16.marta.

Vienlaikus ECB prezidents Mario Dragi preses konferencē medijiem nesniedza prognozes, vai procentu likmes pēc šīsdienas lēmuma varētu sākt pieaugt, atgādinot, ka ECB noteiktās bāzes likmes nemainīsies vēl vismaz gadu.

Padome paredz, ka galvenās ECB procentu likmes saglabāsies tagadējā līmenī vismaz līdz 2019.gada rudenim un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai nodrošinātu, ka inflācijas līmeņa attīstības turpmāku atbilstību pašreizējām noturīga inflācijas līmeņa korekcijas gaidām.

Tāpat ECB nolēma no oktobra samazināt obligāciju uzpirkšanas apmēru no 30 miljardiem eiro līdz 15 miljardiem eiro mēnesī, bet decembra beigās šīs programmas īstenošana tiks pārtraukta.

Bankas paziņojumā teikts, ka ECB Padome rūpīgi pārvērtēja panākto progresu virzībā uz noturīgu inflācijas līmeņa korekciju, ņemot vērā arī jaunākās Eurosistēmas speciālistu iespēju aplēses, cenu un darba samaksas spiediena rādītājus un nenoteiktību saistībā ar inflācijas perspektīvu.

Attiecībā uz nestandarta monetārās politikas pasākumiem Padome līdz 2018.gada septembra beigām turpinās neto iegādes aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros, saglabājot pašreizējo mēneša apjomu 30 miljardus eiro. Padome sagaida, ka, ja saņemtie dati joprojām apstiprinās Padomes vidējā termiņa inflācijas perspektīvu, no 2018.gada septembra līdz 2018.gada decembra beigām neto aktīvu iegāžu mēneša apjoms tiks samazināts līdz 15 miljardiem eiro un pēc tam neto iegādes tiks pārtrauktas.

Padome paredz arī turpmāk īstenot politiku, kas ietver AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumu atkārtotu ieguldīšanu ilgāku laiku pēc neto aktīvu iegāžu pārtraukšanas un jebkurā gadījumā tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, lai saglabātu labvēlīgus likviditātes apstākļus un būtisku stimulējošās monetārās politikas pasākumu apjomu

Šīsdienas monetārās politikas lēmumi saglabā pašreizējo augsto stimulējošās monetārās politikas ieviešanas pakāpi, nodrošinot stabilu inflācijas atgriešanos līmenī, kas zemāks par 2%, bet tuvu tam vidējā termiņā, norāda ECB.

Lai palīdzētu eirozonas ekonomikai atveseļoties, ECB un eirozonas valstu centrālās bankas, īstenojot kvantitatīvās stimulēšanas pasākumus, 2015.gada martā sāka iegādāties obligācijas, tādējādi cenšoties novērst ilgstošas deflācijas periodu un veicināt eirozonas ekonomikas izaugsmi.

0 Komentāru