Dome Rīgas satiksmei piešķirs vēl 10 miljonus eiro

0 Komentāru
Dome Rīgas satiksmei piešķirs vēl 10 miljonus eiro
()

Šā gada budžeta grozījumos Rīgas dome piešķirs vēl 10,2 miljonus eiro uzņēmumam Rīgas satiksme sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, tā šodien nolēma Rīgas domes Budžeta komisija, akceptējot pašvaldības budžeta grozījumu projektu. Rīgas satiksmes pārstāvji gan lūdza piešķirt 17,8 miljonus eiro.

Rīgas satiksme budžeta grozījumos saņems dotāciju 10,2 miljonu eiro apmērā, lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumus visiem pasažieriem par vienotu tarifu, kā arī kompensētu izdevumus pašvaldības noteikto atlaižu piemērošanai. Aprēķini par nepieciešamo summu esot balstīti uz izvērtētiem faktisko ieņēmumu izmaiņu datiem šī gada pirmajos trīs ceturkšņos.

Tāpat budžeta grozījumos piešķirs finansējumu vietu palielināšanai bērnudārzos, skolu labiekārtošanai un inventāra iegādei, palielinās sociālajā nozarē strādājošo atalgojumu par 15% no šā gada 1. novembra.

Lai palielinātu vietu skaitu bērnudārzos, Izglītības, kultūras un sporta departamentam jaunu grupiņu izveidošanai skolu ēkās tiks piešķirti līdzekļi inventāram un iekārtošanai. Inventāra iegāde un labiekārtošana tiks veikta Rīgas 94. vidusskolā, Rīgas 85. vidusskolā, Rīgas Rīnūžu vidusskolā, ēkā Slokas ielā 130, ēkā Marsa gatvē 16, Rīgas 80. vidusskolā. Pedagoģiskā un saimnieciskā personāla atalgojuma nodrošināšanai jaunatvērtajās grupās pašvaldība piešķirs papildu līdzekļus 364 899 eiro.

Pašvaldība piešķirs arī 810 179 eiro līdzfinansējuma nodrošinājumam privātajiem bērnudārziem. Rīgas domes līdzmaksājums vienam bērnam ir 132 eiro mēnesī. Programmā iesaistīto bērnu skaits pieaug, gada laikā – kopš 2013.gada oktobra – palielinoties no 4100 līdz 4750 bērniem.

Pašvaldības budžeta rudens grozījumos plānots piešķirt papildu finansējumu Latvijas neatkarības proklamēšanas svētkiem veltīto pasākumu organizēšanai, Ziemassvētku koncertiem, svētku dekoratīvā apgaismojuma montāžai un gadumijas pasākumiem. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, tiks nodrošināta slidotavu darbība pie izglītības un kultūras iestādēm.

Būvniecības likumdošanā veiktās izmaiņas, kas uzliek papildu funkcijas pašvaldības būvvaldei, no pašvaldības budžeta prasa nodrošināt papildu piecas jaunas amata vietas jau no 2014. gada 1. novembra. Tiks izvērtēta visu regulējošo normu ietekme un, veidojot 2015.gada budžetu, pašvaldība atgriezīsies pie jautājuma par izmaksām šo funkciju nodrošināšanai.

Rīgas pašvaldībā ir pieņemts lēmums no šā gada 1. novembra palielināt sociālajā nozarē strādājošo atalgojumu par 15%.

Ar budžeta grozījumiem tiek precizēta arī pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa. Tā kā nekustamā īpašuma nodokļa faktiskā iekasēšana šogad ir labāka, nekā iepriekš plānots, šā nodokļa ieņēmumu prognozi paredzēts palielināt par 10 miljoniem eiro. Savukārt plānotos iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus plānots samazināt par 10 miljoniem eiro. Šā nodokļa ieņēmumu korekcija tiek veikta, pamatojoties uz pašvaldības un VID nodokļa ieskaites savstarpējās salīdzināšanas rezultātiem, kā arī izvērtējot šī gada nodokļa ieņēmumu izpildes gaitu. Pašvaldības budžeta plānoto nodokļu ieņēmumu korekciju rezultātā kopējais pašvaldības nodokļu ieņēmumu apjoms šī gada budžetā nemainās.

Ar budžeta grozījumiem tiek precizēts arī valsts mērķdotāciju un dotāciju apjoms, palielinoties par 4,1 miljonu eiro, tiek palielināts arī budžeta iestāžu ieņēmumu plāns – par 1,9 miljoniem eiro. Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms grozījumu rezultātā pieaug par 5,5 miljoniem eiro.

Budžeta grozījumu rezultātā pašvaldības pamatbudžeta deficīts tiek plānots 55,9 miljonu eiro apmērā, kas veido 7,5% no pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoma (pagājušā gadā budžeta faktiskais deficīta līmenis bija 8,2% no ieņēmumiem).

Pašvaldības pamatbudžeta naudas līdzekļu atlikumi uz 1.oktobri bija 65,4 miljoni eiro.

0 Komentāru