Darba devēji algu subsīdiju pasākumam pieteikuši 334 darba vietas

1 komentārs
Darba devēji algu subsīdiju pasākumam pieteikuši 334 darba vietas
ZANE BITERE, LETA

Covid-19 krīzes pārvarēšanai radītajam darba devēju algu subsīdiju atbalsta pasākumam līdz šim pieteiktas 334 darba vietas, no kurām atbalsts sniegts 173 gadījumos, aģentūru LETA informēja Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA).

Pieteikto darba vietu izvērtēšana pasākuma nosacījumiem turpinās.

Lai palīdzētu Covid-19 krīzē cietušajiem nodarbinātajiem un darba devējiem, kuri zaudējuši darbu, un darba devējiem, kuru uzņēmumu darbību iespaidoja Covid-19 krīze, NVA izstrādāja un piedāvāja vairākus atbalsta mehānismus.

Viens no tiem ir “Algu subsīdiju atbalsta pasākums”, piedāvājot darba devējiem iespēju nodarbināt NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemt subsīdiju darba algai pirmajos trīs nodarbinātības mēnešos.

NVA tostarp izsludinājis augstākās izglītības iestāžu pieteikšanos pasākumam “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, kas ir paredzēts studentiem, kuri ieguvuši bezdarbnieka statusu. Pasākuma laikā studentiem tiek sniegta iespēja veikt akadēmisko un pētniecisko darbu.

Savukārt augstākās izglītības iestādēm tā ir iespēja piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus un perspektīvus darbiniekus, savukārt studentiem – iespēja iegūt darba pieredzi augstākās izglītības iestādē un attīstīt savas darba iemaņas.

Tāpat NVA rīko tiešsaistes darba iespēju dienas darbaspēka piesaistei dažādām tautsaimniecības nozarēm – būvniecībai un lauksaimniecībai, medicīnai un sociālai aprūpei, valsts pārvaldei. 30.septembrī ir paredzēta tiešsaistes darba iespēju diena darbinieku piesaistei uzņēmumiem, kas darbojas transporta un loģistikas jomā.

Vienlaikus, lai veicinātu bezdarbnieku nodarbinātību un iespēju nopelnīt, piesakoties sezonas darbiem, NVA pavasarī savā tīmekļa vietnē uzsāka akciju “Sezonas darbi”.

Jau ziņots, ka “Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” laikā darba devējs trīs mēnešu laikā saņems dotāciju darba algai 50% apmērā no nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās mēneša darba algas (līdz 430 eiro mēnesī), kā arī, lai Covid-19 pandēmijas laikā mazinātu inficēšanās riskus, NVA finansēs individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi (līdz 50 eiro vienam bezdarbniekam).

Subsidētajās darba vietās būs iespēja nodarbināt bezdarbniekus, kuri nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja pēdējo divu mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā vai arī iepriekš nav bijuši nodarbināti pie attiecīgā darba devēja aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākumi noteiktām personu grupām” laikā.

Lai veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi, darba devējam būs pienākums nodarbināt bezdarbnieku ne mazāk kā trīs mēnešus arī pēc “Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” īstenošanas beigām.

Pieteikties algu subsīdiju darbavietu izveidei var komersanti, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības vai pašnodarbinātās personas. Pasākumā nevar pieteikties ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana.