Vēstnieks: Covid-19 pandēmijas pieredze cilvēkiem uzskatāmi demonstrējusi zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju nozīmi

1 komentārs
Vēstnieks: Covid-19 pandēmijas pieredze cilvēkiem uzskatāmi demonstrējusi zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju nozīmi
IMAGO IMAGES/SCANPIX

Covid-19 pandēmijas pieredze cilvēkiem visā pasaulē uzskatāmi demonstrējusi zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju nozīmi globālu izaicinājumu pārvarēšanā un noturības stiprināšanā, akcentēja Latvijas vēstnieks ANO Ņujorkā Andrejs Pildegovičs.

Kā aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrija (ĀM), 4. maijā un 5. maijā norisinājās ANO Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju forums, kuru vadīja līdzpriekšsēdētāji – Pildegovičs un Indonēzijas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO pilnvarotais lietvedis-vēstnieks Mohamads Koba.

Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju forums virtuāli pulcēja valdību, ANO sistēmas un citu starptautisko organizāciju, privātā sektora, nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī zinātniekus, pētniekus un inovāciju izstrādātājus. Dalībnieki interaktīvās sesijās diskutēja par Covid-19 pandēmijā gūtajām mācībām, zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju pielietošanu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai un straujas tehnoloģiju attīstības ietekmi, iekļautību, digitālo sadarbību un sadarbības veicināšanu ANO Tehnoloģiju veicināšanas mehānisma ietvaros.

Pildegovičs uzsvēra, ka, vadot ANO Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju forumu šādā laikā, Latvijai ir bijusi iespēja sniegt ieguldījumu iekļaujošu viedokļu un pieredzes apmaiņas sekmēšanā starptautiskajai sabiedrībai šobrīd un ilgtermiņā nozīmīgos jautājumos.

“Foruma diskusijās īpaši vēlējāmies izcelt sieviešu lomu un iekļautības nepieciešamību, tāpēc esmu gandarīts, ka tika uzaicināta arī “Riga Tech Girls” vadītāja Anna Andersone, kura dalījās ar pieredzi,” norādīja vēstnieks.

“Riga Tech Girls” vadītāja piedalījās foruma pasākumā par iekļautības veicināšanu inovāciju radīšanai. Savā intervencē Andersone uzsvēra, ka drošas, atbalstošas un iekļaujošas vides radīšana sievietēm tehnoloģiju jomā dod iespēju atklāt sieviešu potenciālu – iedrošināt iesaistīties informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozarē vai radīt inovācijas citās profesionālās darbības jomās.

Divu dienu forums norisinājās desmit dažādās sesijas, kā arī ministru sesijā, kurā ar augsta līmeņa pārstāvju uzrunām piedalījās 23 valstis un Eiropas Savienība. Foruma laikā tika organizēta arī inovāciju konkursa uzvarētāju virtuālā izstāde, kurā prezentēja 25 inovāciju projektus pārtikas sistēmu, izglītības, veselības, dzimumu līdztiesības un citās jomās, kuras galvenokārt radītas attīstības valstīs.

2020. gada 1. janvārī Latvija sāka trīs gadu darba periodu ANO Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC), kas ir ANO galvenā struktūra, kura nodarbojas ar ilgtspējīgas attīstības un ekonomiskajiem jautājumiem. Latvija ir ievēlēta arī divās ECOSOC apakšstruktūrās – ANO Sieviešu statusa komisijā un ANO Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komisijā.

Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju forums ir daļa no ANO Tehnoloģiju veicināšanas mehānisma, kas izveidots ECOSOC ietvaros 2015.gadā, apstiprinot ANO Dienaskārtību ilgtspējīgai attīstībai 2030. Forums nodrošina viedokļu apmaiņu par zinātni, tehnoloģijām un inovācijām, piesaistot plašu ANO dalībvalstu, ANO sistēmas institūciju, pilsoniskās sabiedrības, privātā sektora un akadēmisko aprindu pārstāvju dalību.

Foruma sagatavošanā ir iesaistīti ANO Ekonomisko un sociālo lietu departaments (UN DESA), ANO Tirdzniecības un attīstības konference (UNCTAD) un citas ANO sistēmas organizācijas, kā arī ANO Ģenerālsekretāra desmit augsta līmeņa pilsoniskās sabiedrības, privātā sektora un zinātnes pārstāvju grupa Tehnoloģiju veicināšanas mehānisma atbalstam. Foruma diskusiju secinājumi kalpo kā ieguldījums ANO Augsta līmeņa politiskā foruma par ilgtspējīgu attīstību darbā, kas ir galvenais koordinējošais ANO formāts Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanas pārraudzībai.

1 komentārs