Ukrainas Augstākā rada pieņēmusi likumu par obligātu ukraiņu valodas izmantošanu valsts un pašpārvaldes iestādēs

5 komentāri

Ukraina cenšas spert platu soli pretī tam, lai mazinātos krievu valodas ietekme valstī. Augstākā rada pieņēmusi valodas likumu, kura mērķis ir publiskajā saziņā radikāli nostiprināt ukraiņu valodas lietojumu.

Par to nobalsoja pārliecinošs vairākums deputātu, taču izskanēja arī viedokļi, ka tas valsti vairāk šķels nekā vienos.

Likums par ukraiņu valodas kā valsts valodas funkcionēšanas nodrošināšanu galīgajā lasījumā pieņemts ar 278 balsīm “par” un 38 – “pret”. Pēc likuma pieņemšanas deputāti cēlās kājās, sveica lēmumu ar ovācijām, nodziedāja valsts himnu.

Likums regulē ukraiņu valodas lietošanu valsts iestādēs, ieskaitot arī okupēto Krimu, vietējās pašpārvaldes un komunālos uzņēmumus.

Uzņēmumiem informācija par savām precēm un pakalpojumiem būs jāsniedz ukraiņu valodā. Politiķu diskusijas par likumu bija nokaitētas un viedokļi – radikāli pretēji.

Likums nosaka: ukraiņu valoda brīvi jāpārvalda visiem politiķiem, ieskaitot prezidentu, skolotājiem, medicīnas darbiniekiem, advokātiem un notāriem.

Ukraiņu valoda turpmāk jālieto teju it visur: televīzijā un radio, presē, sporta norisēs, reklāmās, politisko partiju darbībā. Likums neattiecas uz privātās saziņas sfēru un reliģiskajām ceremonijām. Pie ukraiņu parlamenta pulcējās daudz ukraiņu, kas atbalsta stingrākas likuma normas.

Likums paredz izveidot Nacionālo valsts valodas standartu komisiju un izveidot pilnvarotās amatpersonas amatu valsts valodas aizsardzībai. Ukraiņu valodas zināšana ir obligāts nosacījums ārzemniekiem pilsonības iegūšanai.

Vēl pašreizējais prezidents Petro Porošenko likuma pieņemšanu nosauca par vēsturisku notikumu, pielīdzinot to armijas atjaunošanai un neatkarīgās Ukrainas baznīcas izveidei, un solīja likumu parakstīt pirms aiziešanas no amata.
5 komentāri