Seksuālās minoritātes vīlušās par Vatikāna sinodes konservatīvo nostāju

0 Komentāru
Seksuālās minoritātes vīlušās par Vatikāna sinodes konservatīvo nostāju
()

Romas katoļu baznīcas Vatikāna sinodes lēmums noraidīt pāvesta Franciska atbalstītos priekšlikumus, kas paredz tolerantāku attieksmi pret homoseksuāļiem, ir “smaga vilšanās”, sestdien atzina vairākas katoļu homoseksuāļu organizācijas.

Vatikāna sinodes dokumenta projektā bija iekļauts teksts, kurā aicināts uz lielāku atvērtību pret homoseksuāļiem un šķirteņiem, kas apprecējušies atkārtoti.

Noslēdzot sinodi, kurā baznīcas progresīvo un konservatīvo spārnu starpā izraisījās viedokļu sadursmes jautājumos par homoseksuāļiem un šķirteņiem, pāvests Francisks dievkalpojumā atkal mudināja uz pārmaiņām un žēlastību.

“Dievam nav bail no jaunām lietām,” viņš sacīja. “Baznīca ir aicināta netērēt velti laiku, bet apsiet vaļējas brūces un no jauna iedegt cerību daudzajos cilvēkos, kas cerību ir zaudējuši.”

Tomēr šie priekšlikumi nesaņēma sinodes dalībnieku divu trešdaļu atbalstu.
ASV lesbiešu un geju tiesību organizācija “The New Ways Ministry” apliecināja – tā ir “lielā mērā vīlusies”, ka sinodes galīgajā ziņojumā nav atstāts teksts par “lesbiešu un geju žēlsirdīgo pieņemšanu, kas bija iekļauts sākotnējā ziņojumā”.

“Tomēr tas, ka sinode bija atvērta diskusijām, dāvā cerību par tālāku attīstību šajā ceļā,” atzina “The New Ways Ministry”.
Organizācija “DignityUSA” savukārt norādīja: “Šodien diemžēl doktrīna guva uzvaru pār pastorālajām vajadzībām. Tā ir vilšanās, ka tie, kas atzina nepieciešamību pēc ietverošākas baznīcas, tika sakauti.”

Ģimenes jautājumiem veltītās Romas katoļu baznīcas sinodes noslēgumā ceremonijā svētdien Vatikānā notika pāvesta Pāvila VI beatifikācija.

Misē Svētā Pētera laukumā notika katoļu baznīcu no 1963. līdz 1978.gadam vadījušā Pāvila VI beatifikācija.

Citējot Pāvilu VI, kurš 1965. gadā sasauca sinodi, lai baznīcas pārvaldi padarītu koleģiālāku, Francisks sprediķī sacīja: “Rūpīgi vērojot laika zīmes, mēs pieliekam visas pūles, lai pieņemtu ceļus un metodes… mūsu laika pieaugošajām vajadzībām un sabiedrības mainīgajiem apstākļiem.”

Sinodes prelātiem ar divu trešdaļu balsu vairākumu bija jāapstiprina katrs no 17 lappuses garā dokumenta 62 paragrāfiem, kuros bija apkopotas viņu diskusijas. Trīs paragrāfus, kuros bija runa par homoseksuāļu savienībām un šķirteņiem, kas ir precējušies atkārtoti, atbalstīja sinodes vairākums, tomēr nepieciešamais divu trešdaļu slieksnis netika sasniegts.

Ceturtais paragrāfs, kurā ir runa par laulību civilās reģistrēšanas un kopdzīves “pozitīvajiem aspektiem”, nepieciešamais divu trešdaļu slieksnis tika knapi pārvarēts.

Sagaidāms, ka sinodē nākamgad baznīcas līderi noregulēs domstarpības un ierosinās izmaiņas mācībā par ģimeni, kas tad galīgajai apstiprināšanai tiks nodotas Franciskam.

“Lai Svētais gars, kas šo spraigo dienu laikā stiprinājis mūs, ka varam strādāt lietderīgi patiesā brīvībā un pazemīgā jaunradē, turpina mūs vadīt šajā ceļojumā” uz izšķirošo 2015. gada oktobra sinodi, sacīja pāvests.

0 Komentāru